Ecopower keert geen dividend uit voor 2012

In detail

Ecopower cvba heeft op 13 april 2013 in Leuven haar Algemene Vergadering gehouden over het voorbije jaar 2012.

In 2012 groeide de coöperatie naar 43.308 coöperanten (6.453 nieuwe leden). Gemiddeld hebben ze 4,3 aandelen per coöperant. Dat vertegenwoordigt een kapitaal van 46.638.250 euro dat geïnvesteerd is in hernieuwbare energie. Coöperanten zijn niet enkel investeerders, ze kunnen ook elektriciteit en houtpellets afnemen via de coöperatie. Voor elektriciteitslevering zijn er 36.973 klanten (5.478 klanten kwamen er netto bij in 2012). De geleverde groene elektriciteit haalt de maximale score in de ranking van Greenpeace die de herkomst van de elektriciteit en het investeringsbeleid van de leveranciers beoordeelt. De dienstverlening van Ecopower aan haar klanten haalt bij de Vreg, de Vlaamse regulator voor de Elektriciteit en Gas, een maximum score.

Ecopower kon in 2012 voor 9.870.233 euro investeren in hernieuwbare energie, in projecten die volledig in handen zijn van alle coöperanten. Voornamelijk windturbines en zonnecellen. In 2013 komen er nog belangrijke investeringen aan. Nog windturbines en een fabriek die houtpellets produceert. De coöperatie schakelt zich met deze investeringen in in de wereldwijde doelstellingen voor meer hernieuwbare energie. Door de rechtstreekse participatie krijgen burgers greep op hun eigen, duurzame energievoorziening.

Het financiële resultaat voor het jaar 2012 is een winst van 238.628 euro. Dat is veel minder dan de 1.075.640 euro van 2011. De algemene vergadering besliste dan ook om geen dividend uit te keren voor 2012.

Voor een deel is het resultaat het gevolg van eenmalige kosten in 2012. Daarnaast krijgt Ecopower in haar bedrijfsvoering te kampen met moeilijke marktomstandigheden en met een veranderend overheidsbeleid. Er is een groot verschil in de marktomstandigheden op het moment van de investeringen en nu. Daardoor zakt de rendabiliteit van de projecten. De waarde van groenestroomcertificaten is lager. Projecten waar voor 20 jaar gerekend werd met groenestroomcertificaten verliezen deze al na 10 jaar. En de kosten worden door injectievergoedingen hoger.

Groenestroomcertificaten zijn voor Ecopower overigens geen subsidies maar worden toegekend omdat hernieuwbare energie niet de negatieve effecten heeft van fossiele en nucleaire energie: vervuiling, gevaar, CO2-uitstoot, uitstoot van fijn stof, langdurig gevaarlijk afval. De positieve effecten van hernieuwbare energie blijven meer dan ooit relevant.

Aan de investeringskant zien we dat voor nieuwe windprojecten de reglementering strenger is geworden. Dat zou een goede zaak zijn als projecten die aan die reglementering voldoen dan ook een vergunning zouden krijgen. Maar dat blijkt voorlopig niet in de praktijk.

Net nu een studie van Vito, het Federaal Planbureau en studiebureau ICEDD, aantoont dat 100% hernieuwbare energie tegen 2050 realistisch is – technisch haalbaar en economisch betaalbaar – én ook nog goed voor de tewerkstelling in de sector; net nu, in een tijd waarin steeds duidelijker wordt hoe belangrijk het is om onze afhankelijkheid van buitenlandse en vervuilend energiebronnen terug te dringen, voert de overheid een twijfelend beleid.

Ecopower dringt aan op een stabiel investeringsklimaat, in het belang van hernieuwbare energie en dus ook in het belang van de samenleving. Ecopower zal de komende jaren samen met de coöperanten blijven inzetten op hernieuwbare energie, in de handen van de mensen en op maatschappelijk verantwoorde wijze. Wie echt voor groene energie wil gaan, blijft welkom, want we blijven investeren. Ook wanneer we geen grote kortetermijnwinsten kunnen uitkeren.

Of, zoals een coöperant het op de Algemene Vergadering verwoordde: “er is nu geen dividend, maar in het realiseren van haar doelstellingen vind ik dat Ecopower voor 100% geslaagd is: investeren in hernieuwbare energie, groene energie leveren en sensibiliseren voor hernieuwbare energie, rationeel energiegebruik en coöperatief ondernemen.”