Ecopower keert dividend uit van 4 % aan zijn coöperanten

In detail

Ecopower geeft elke burger de kans om te investeren in de productie van hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik. Ecopower doet dit op verschillende manieren. Op dit moment wordt vooral gewerkt aan projecten die ze zelf ontwikkelen, maar Ecopower investeert ook in projecten die door anderen ontwikkeld worden: door lokale initiatiefgroepen, lokale coöperaties, gemeentebesturen en privébedrijven.

In 2011 is er fors geïnvesteerd. Met een verdubbeling van de productiecapaciteit als gevolg. Er zijn 5 windturbines bijgekomen: 2 in Doornik, 1 in Waimes en 2 in Eeklo. Er zijn ook nog een reeks projecten met zonnecellen uitgevoerd. De groei van de klanten en de coöperanten is vrij constant. Er waren eind 2011 met ruim 31.500 klanten of 1,1% van de huishoudelijke klanten in Vlaanderen.

Ook voor 2012 staan er een reeks projecten op stapel: 2 windturbines in Houyet, 1 turbine in Essen-Kalmthout en opnieuw een reeks installaties met zonnecellen. Financieel was 2011 geen eenvoudig jaar. Alle beschikbare middelen zijn geïnvesteerd en er is een lening aangegaan. Zoveel investeringen is natuurlijk gunstig. Financieel is het moeilijk omdat de nieuwe projecten pas in 2012 vol tot rendement komen. Tegelijk is de markt van de groenestroomcertificaten voor windturbines niet gunstig geweest in 2011. De Vlaamse overheid zou het quotum omhoog moeten stellen – in verhouding met de totale productie. Dat is voorlopig nog niet gebeurd, waardoor er een overschot aan certificaten is.

De algemene vergadering keurde, op basis van de cijfers, een dividend van 4% goed. Tot 180 euro dividend per persoon is vrij van voorheffing.