ECB besluit: de gevolgen voor de hypotheekrente

Op 14 juni heeft de ECB besloten het opkoopprogramma te stoppen. Welke gevolgen heeft dit voor de hypotheekrente? Lees de renteverwachting van Bankshopper.be

Waarom is de hypotheekrente laag

De hypotheekrente is historisch laag. Dit is mede het gevolg van het lage-rentebeleid dat wordt gevoerd door de Europese Centrale Bank. De centrale bank houdt de beleidsrentes laag met het doel de economie te stimuleren. Daarnaast koopt de ECB maandelijks miljarden aan onaantrekkelijke staatsleningen op.

Door ‘goedkoop geld’ in de economie te pompen, wordt lenen (hypotheek en consumptief krediet) en investeren aantrekkelijker. Sparen wordt door de lage spaarrente daarentegen juist ontmoedigd. Deze maatregelen hebben het doel de bestedingen in de Eurozone aan te jagen.

ECB besluit over de hypotheekrente

Inmiddels trekt de economie in de Eurozone aan en ook de inflatiedoelstelling – van bijna 2% – is in zicht. Het lag dan ook in de lijn der verwachting dat de ECB de stimulus gaat afbouwen. In september loopt het huidige opkoopprogramma af.

De ECB heeft besloten om het opkoopprogramma na september 2018 verder af te bouwen. Op 31 december 2018 stopt de centrale bank helemaal met het opkopen van staatsleningen.

Afbouwen van de stimulus betekent dat de druk op de hypotheekrente minder wordt. Het ruime aanbod van kapitaal zorgt namelijk voor een lage kapitaalmarktrente. Dit is weer een belangrijke graadmeter voor de lange hypotheekrente, waaronder die van 20 jaar vast.

De gevolgen voor de hypotheekrente

De verwachting is dan ook dat de hypotheekrente in de tweede helft van 2018 en in 2019 licht oploopt.

Hoeveel we daar als consument van gaan merken, is de vraag. Historisch gezien is de hypotheekrente nog altijd laag. Verder zijn er diverse factoren waardoor de hypotheekrente slechts beperkt zal stijgen:

  • De ECB tracht met andere beleidsinstrumenten druk op de hypotheekrente uit te oefenen. De Eurozone staat namelijk nog voor een aantal uitdagingen waaronder een beperkte loongroei en een dure Euro ten opzichte van de Dollar.
  • Door onrust op de financiële markten (de crisis in Italië, een mogelijke handelsoorlog), vluchten beleggers in ‘veilige havens’. Een groter aanbod van geld op de kapitaalmarkt van landen als België en Duitsland, zorgt voor een lagere kapitaalmarktrente.
  • De concurrentie op de hypotheekmarkt is toegenomen, ook met de komst van nieuwe aanbieders. In het gevecht om de hypotheekklant zijn geldverstrekkers gedwongen om scherp te prijzen en ruime voorwaarden te bieden.

Wat doet de spaarrente?

Wie nu ook een hogere spaarrente verwacht, moeten we teleurstellen. Het opkoopprogramma drukt vooral de langlopende leningen. De ECB geeft voorlopig niets prijs over het verhogen van de beleidsrente welke van invloed is op de spaarrente.