Eandis geeft obligatie uit

In detail 

 • Markt: Primaire
 • Munt: EUR
 • Rating : Geen rating
 • Garant: Zeven energie distributeurs (Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek and Sibelgas)
 • Grootte van de uitgifte: Min 100 000 000 €
 • Looptijd: 7 jaar
 • Vervaldag : 23/06/2017
 • Coupon : 4 %
 • Prijs : 101.995
 • Jaarlijks actuarieel bruto rendement: 3.672 %
 • Minimum inleg :1000 EUR
 • De inschrijvingsperiode start morgen 4 juni om 9 uur en loopt tot 18 juni 16 uur. Ze kan vervroegd afgesloten worden.  

Het uitgifteprospectus in het Engels, evenals de samenvatting ervan in het Nederlands en het Frans, zal gratis beschikbaar zijn vanaf de opening van de inschrijvingsperiode bij BNP Paribas Fortis en Dexia Bank, of via de websites “www.bnpparibasfortis.be/emissies” of “www.dexia.be/eandis”. Deze documenten zullen eveneens gratis kunnen worden verkregen via de website van Eandis “www.eandis.be”, rubriek „Uitgifte obligatielening.

? Geen enkele nieuwe uitgifte van obligaties missen? Schrijf nu gratis in op het rentesignaal

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be