Eandis geeft nieuwe obligatielening uit in euro

In detail

Om het omvangrijk investeringsprogramma van de distributienetbeheerders in de distributienetten voor elektriciteit en gas te financieren en haar financieringsdoelstellingen voor 2010 te realiseren, geeft Eandis een tweede obligatie uit op de Belgische markt. Zoals bij de eerste uitgifte in juni 2010 toen er een thesauriebehoefte van 150 miljoen EUR was, zal ook nu het opgehaalde bedrag integraal worden doorgeleend aan de distributienetbeheerders. De inschrijvingsperiode voor deze obligatielening start op 26 november 2010 om 9 uur en eindigt op 24 december 2010 om 16 uur. Een vervroegde afsluiting is mogelijk. Deze obligatie, met minimumcoupures van 1.000 euro, biedt een jaarlijkse coupon van 4,25 % bruto, wat een bruto actuarieel rendement geeft van 4,013 % op de uitgifteprijs van 101,92 % (verkoopscommissie inbegrepen). De obligatiehouder heeft recht op de terugbetaling van 100 % van de nominale waarde op de vervaldag. Een aanvraag tot notering van de obligaties voor verhandeling op de gereglementeerde markt van de Beurs van Luxemburg is ingediend. De operatie wordt begeleid door Dexia en BNP Paribas Fortis Bank.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor transactiekosten van online brokers voor bedragen tussen 500 en 2500 euro

De vergelijkingstabel voor transactiekosten van online brokers voor bedragen tussen 5000 en 25000 euro

De vergelijkingstabel voor kosten voor een overdracht van effecten (obligaties, aandelen, fondsen)

Geen enkele nieuwe uitgifte van obligaties missen? Schrijf nu gratis in op het rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be