Drieproductenactie bij OBK-bank

In detail

Met de drieproductenactie zet OBK-bank drie van haar topproducten in de schijnwerpers.  De spaarrekening Depo Fidelis (voor wie zijn spaargeld 1 jaar niet nodig heeft) met 0,75% basisrente + 1,50% getrouwheidspremie. De flexiterm termijnrekening met een brutorente van 3% op 5 jaar en tenslotte de BKCP Expansion spaarverzekering met 8 jaar lang van een gewaarborgde rentevoet van 2,25% + een eventuele winstdeelname.

Op 27/03/2012 heeft OBK Bank een overeenkomst gesloten met BKCP Bank, waardoor OBK Bank is toegetreden tot het netwerk van BKCP Bank. BKCP Bank verwerft een meerderheidsparticipatie in het kapitaal van OBK Bank. OBK Bank heeft historisch altijd tot het Beroepskrediet-netwerk behoord. BKCP Bank is een volwaardige dochtermaatschappij van de Franse groep Crédit Mutuel Nord Europe, de grootste bank van het noorden van Frankrijk. Samen vormen zij  één stevige en stabiele Europese bankgroep. De komende maanden wordt bij OBK Bank werk gemaakt van de integratie binnen BKCP Bank.