Dossier Kaupthing: ‘Nog drie hindernissen na akkoord Ijsland’

In detail

En dat realisme wil dat er nog een hele weg af te leggen valt vooraleer de spaarders eindelijk terug aan hun geld kunnen. En de tijd begint te dringen. Uiterlijk 8 april moet het hele dossier rond zijn. Dan eindigt de opschorting van betaling uitgevaardigd door het Luxemburgs gerecht.Goed nieuws kwam er alvast vanuit IJsland, waar het langverwachte JA-woord werd gegeven. Er werd een akkoord gevonden met de moedermaatschappij dat toelaat om de schuld aan haar luxemburgs filiaal te vereffenen.Er resten nu nog drie struikelblokken die nog altijd niet definitief uit de weg zijn geruimd. Een eerste struikelblok ligt in België. Zo heeft de voltallige ministerraad van 16 januari wel een engagement genomen om de overname van de bank te ondersteunen en indien dit niet zou lukken tussen te komen voor een bedrag tot 100.000 EUR, maar deze wet is nog niet gestemd in het Parlement. De leden van Groep K hebben zich afgelopen vrijdag in een schrijven gericht aan de leden van de Regering, de Partijvoorzitters, de Fractievoorzitters en de leden van de Commissie Financiën en Budget met de vraag dit wetsvoorstel bij hoogdringendheid te stemmen. De laatste twee struikelblokken liggen in Luxemburg. Daar moet enerzijds een groep van 25 interbancaire schuldeisers – zeg maar de banken die een lening hebben gegeven aan Kaupthing Luxemburg – onder leiding van ING hun goedkeuring geven aan het herstructureringsplan van de bank. Daarnaast moet er nog een overbruggingskrediet verkregen worden door een syndicaat van luxemburgse banken, lid van AGDL. De stemming van de interbancaire schuldeisers over het plan wordt uiterlijk 16 maart verwacht. Het syndicaat van luxemburgse banken moet zich voor 19 maart uitspreken. Positief nieuws kwam er in elk geval van het Hof van Beroep in Luxemburg dat besliste dat het plan als goedgekeurd wordt beschouwd indien de helft van de interbancaire klanten, die de helft van het bedrag vertegenwoordiger instemmen. De banken die zich niet uistspreken, worden geacht akkoord te zijn. Na 5 lange maanden bang afwachten, hopen de méér dan 20.000 spaarders van Kaupthing Bank Belgium dat elkeen zijn volle verantwoordelijkheid opneemt om deze overname tot een goed einde te brengen. Hiermee dienen ze niet alleen hun eigen belang, maar ook het belang van de spaarders.

Meer info

De website van bankshopper.be

Groep K

Bron

Persbericht Groep K

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Nieuwsberichten bookmarken.

Elk nieuwsbericht op deze website bevat nu een bookmark-knop om deze pagina aan je favorieten toe te voegen of te delen met anderen. Je kan dit door dit nieuwsbericht toe te voegen aan je favorieten in je browser;een link naar het artikel te versturen naar het emailadres van een kennis of door deze link toe te voegen op een social bookmarking website. Social bookmarking websites laten je toe om je favoriete links op te slaan op het internet en te delen met anderen.Ook kan je van op om het even welke computer je links oproepen. Al deze sites zijn gratis, maar je dient je meestal wel te registreren.Als je dus een interessant artikel leest op bankshopper.be kan je het op deze manier signaleren aan anderen.

Bookmark and Share 

©Bankshopper.be