DIt zijn onze favoriete spaarrekeningen (week21)

Bankshopper.be publiceert wekelijks haar favoriete spaarrekeningen voor particulieren en dit op basis van volgende criteria: transparantie, eenvoud, geen tijdelijke promotie of stuntrente, permanent hoog doch gezond rendement, toegankelijk voor iedereen (geen minimuminleg). De selectie van de favoriete spaarrekeningen wordt wekelijks geëvalueerd en waar nodig aangepast. U consulteert dus best regelmatig dit overzicht. Op basis van genoemde criteria zijn dit onze favoriete spaarrekeningen:

U neemt regelmatig geld op van uw rekening. Uw geld blijft over het algemeen minder dan 2 jaar op de spaarrekening staan.

Onze favorieten

1 Medirect – ME3 Spaarrekening
2 Medirect – Express Spaarrekening
3 Moneyou Direct Sparen
4 EVI – spaarrekening
5 NIBC Direct – spaarrekening
6 Fortuneo – Fortuneo Plus

U meent uw geld exact binnen 12 maanden op OF u hebt uw geld voor minstens 2 jaar niet nodig.

Onze favorieten

1 Medirect – ME3 Spaarrekening
2 EVI – getrouwheidsrekening
3 NIBC Direct – getrouwheidsrekening
4 Optima – Spaarrekening

Goed om weten

Klanten die overschrijvingen doen van één spaarrekening naar een andere spaarrekening binnen dezelfde bank zullen vanaf 1 januari 2014 onder bepaalde voorwaarden de opgebouwde getrouwheidspremies kunnen behouden. De getrouwheidspremie zal worden berekend a rato van het aantal dagen dat het geld op elk van de rekeningen in kwestie is blijven staan. De voorwaarden om zijn getrouwheidspremie te behouden op het moment van de overschrijving zijn dat de klant titularis of co-titularis is van beide rekeningen in kwestie en dat het minimaal over te schrijven bedrag 500 EUR bedraagt. Enkel de 3 eerste transferts van het kalenderjaar komen in aanmerking. Voor elke bijkomende overschrijving verliest de klant de getrouwheidspremie voor dat overgeschreven bedrag.

Fiscaliteit

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1900 euro voor het inkomstenjaar 2014) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3800 euro voor het inkomstenjaar 2014). De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

Vergelijk alle spaarrekeningen

Test onze spaarsimulator