Dit zijn de perfecte spaarboekjes voor wie zijn kapitaal geen jaar kan missen

Sommige banken pakken uit met zeer mooie spaartarieven, maar wie zijn kapitaal te vroeg opvraagt, ziet soms een aanzienlijk deel van zijn opbrengsten in rook opgaan.

Wie in ons land een spaarboekje wil openen, heeft de keuze uit meer dan 70 producten. Voor de Belgische spaarder is het dan ook allesbehalve eenvoudig om het perfecte spaarboekje te kiezen. Sommige spaarboekjes zijn perfect voor de regelmatige spaarder, terwijl anderen op het lijf van de actieve spaarder zijn geschreven.

Hou rekening met de getrouwheidspremie

De samenstelling van de spaarrekening is één van de belangrijkste aspecten waar de spaarder moet op letten. In het merendeel van de gevallen bestaat een spaarrekening uit een basisrente en een getrouwheidspremie. De basisrente wordt uitbetaald voor elke dag dat het geld op het spaarboekje staat. De getrouwheidspremie daarentegen wordt pas uitbetaald wanneer het geld minstens één jaar op het spaarboekje staat. En daar knelt nu net het schoentje.

Spaarders die zich blindstaren op het totaalrendement lopen namelijk het risico een deel van hun spaaropbrengsten mis te lopen als ze hun spaardeposito’s te vroeg opvragen. Wie bijvoorbeeld de Step Up Spaarrekening van Beobank opent, krijgt een rente van 1,20 procent, bestaande uit een getrouwheidspremie van 1 procent en een basisrente van 0,20 procent. Een spaarder die zijn kapitaal binnen het jaar opvraagt ziet het totaalrendement dalen tot 0,20 procent. Dat is een verlies van één procentpunt.

Spaargeld binnen het jaar opvragen

Gelukkig zijn er voor de spaarder die zijn geld geen jaar wil vastklikken voldoende alternatieven op de markt. Eén van die alternatieven zijn de niet-gereglementeerde spaarboekjes van MeDirect. In tegenstelling tot een gereglementeerde spaarboekje bestaat de niet-gereglementeerde variant (in dit geval) enkel uit een basisrente. Het spaargeld rendeert met andere woorden vanaf de eerste dag. Het nettorendement die de bank naar voren schuift, is het rendement dat de spaarder in handen krijgt ongeacht de looptijd van zijn spaarinspanningen.

Wie kiest voor een niet-gereglementeerde spaarrekening moet een roerende voorheffing (30%) betalen op het brutorendement dat hij ontvangt. De tarieven die wij op onze site publiceren is hetgeen de spaarder netto ontvangt.

Wie een ME1-Spaarrekening of een ME6-Spaarrekening opent, krijgt een nettorendement van respectievelijk 0,26 en 0,40 procent. De internetbank vraagt wel dat de spaarders rekening houden met een opzeggingstermijn. Voor de ME1-Spaarrekening bedraagt die één maand, en voor de ME6-Spaarrekening zes maanden.

Spaarabonnement met hoge basisrente

Het DB Saving Plan van Deutsche Bank biedt de hoogste basisrente aan. Wie die spaarrekening opent, ontvangt een basisrente van 0,90 procent en een getrouwheidspremie van 0,30 procent. Net zoals bij MeDirect gaat die spaarrekening gepaard met een aantal voorwaarden.

DB Saving Plan is net zoals de Step Up Spaarrekening van Beobank een zogeheten spaarabonnement. Dat betekent dat de spaarders een maximumbedrag per maand mogen storten. Bij Deutsche Bank is dat 500 euro.

Addertje onder het gras

Toch moeten we een belangrijke kanttekening maken bij de zogeheten spaarabonnementen. Eerder onderzoek van Bankshopper.be toonde namelijk aan dat de maandelijkse inperkingen knibbelen aan het totaalrendement.

Door de verplichte spreiding van de stortingen ligt het reëel rendement lager dan het beloofde rendement. Dat komt omdat de latere stortingen geen volledig jaar kunnen renderen. De basisrente wordt doorgaans bij de start van het daaropvolgende jaar uitbetaald. De getrouwheidspremie wordt meestal per kwartaal uitbetaald (één jaar na de storting).

Bij een gewone spaarrekening is het mogelijk om bij de start van het jaar een aanzienlijk deel van het kapitaal te parkeren op een spaarboekje. Het geld kan op die manier twaalf maanden renderen tot de volgende uitbetaling van de spaaropbrengsten. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een deel van de eindejaarspremie op een spaarrekening te parkeren.

Spaarrekeningen met hoogste basisrente Basisrente Getrouwheidspremie Totaal Extra voorwaarden?
Deutsche Bank DB Saving Plan 0,90% 0,30% 1,20% Maximaal 500 euro per maand
MeDirect ME6 Spaarrekening 0,40% 0,00% 0,40% 6 maanden opzeggingstermijn
bpost bank Cocoon Spaarrekening 0,40% 0,15% 0,55% Maximaal 500 euro per maand
Hello bank! Hello4You spaarrekening 0,35% 0,20% 0,55% Maximaal 6.000 euro per jaar
MeDirect ME3 Spaarrekening 0,30% 0,00% 0,30% 3 maanden opzeggingstermijn
Niels Saelens, redacteur bij Bankshopper.be 
Vragen of opmerkingen over dit stuk kunt u mailen aan: niels@bankshopper.be.