De 3 meest voorkomende fouten van een spaarder

Wie een nieuwe spaarrekening opent, is één jaar later soms teleurgesteld in de rendementen die hij opstrijkt. Bankshopper geeft een aantal tips aan de spaarder.

Wie in ons land een spaarrekening wil openen, heeft de keuze uit meer dan 70 producten. Als consument is het daarom niet altijd eenvoudig om het bos door de bomen te zien. Veel spaarders openen dan ook een spaarboekje dat niet is afgestemd op hun behoeftes. En dat kan een enorme impact hebben op het uiteindelijke rendement. Wij zetten de meest voorkomende fouten die een spaarder maakt op een rijtje.

1. Zich blindstaren op het totaalrendement

Wie een spaarrekening opent, heeft doorgaans enkel oog voor het totaalrendement. Veel spaarders besteden weinig of geen aandacht aan de manier waarop dat rendement is samengesteld. Nochtans kan het voor sommige spaarders van cruciaal belang zijn om na te gaan hoe hoog de basisrente en de getrouwheidspremie is.

De basisrente wordt uitbetaald voor elke dag dat het spaargeld op de spaarrekening staat. De spaarder heeft pas recht op de getrouwheidspremie zodra zijn kapitaal één onafgebroken jaar op het spaarboekje staat. Spreekt hij zijn deposito’s vroeger aan, verliest hij de getrouwheidspremie.

Spaarders die hun spaardeposito’s binnen het jaar aanspreken zien dus een aanzienlijk deel van hun spaaropbrengsten in rook opgaan. We nemen de spaarrekening Fidelity Sparen van MeDirect als voorbeeld. De internetbank biedt via die spaarrekening een totaalrendement van 0,85 procent , bestaande uit een basisrente van 0,05 procent en een getrouwheidspremie van 0,80 procent.

Het bovenstaande spaarboekje is dus enkel interessant voor spaarders die hun kapitaal minstens één jaar kunnen missen. Wie zijn spaargeld vroeger aanspreekt, ziet het totaalrendement dalen tot 0,05 procent. Dat is zeventien keer minder.

Spaarboekjes met een hoge getrouwheidspremie zijn met andere woorden enkel interessant voor spaarders die minstens één jaar kunnen sparen. Wie zijn geld minder lang kan missen, is beter af met een spaarboekje met een hoge basisrente.

2. Gespreide stortingen knibbelen aan de spaaropbrengsten

Wie na één jaar sparen meteen wil profiteren van zijn spaarinspanningen, moet zijn volledige spaarkapitaal bij de start van het nieuwe jaar op een spaarrekening parkeren. Zo kan de basisrente een volledig jaar renderen vooraleer die bij de start van het nieuwe jaar wordt uitbetaald. De getrouwheidspremie wordt altijd uitbetaald op de eerste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin de premie is verworven. Vroeger werd de getrouwheidspremie tegelijk uitbetaald met de basisrente.

Wie met gespreide stortingen werkt, zal na één jaar sparen minder verdienen aan zijn spaargeld dan wie het geld bij de start van het nieuwe jaar op een spaarboekje parkeert. Een storting op bijvoorbeeld 1 juli kan maar zes maanden renderen vooraleer de basisrente wordt uitbetaald. Een storting op 1 januari kan daarentegen twaalf maanden renderen. Daarenboven heb je bij de start van het tweede kwartaal van het daaropvolgende jaar nog geen recht op een getrouwheidspremie omdat het kapitaal nog geen volledig jaar op het spaarboekje staat.

De bovenstaande werking verklaart waarom de zogeheten spaarabonnementen gedurende het eerste jaar minder geld in het laatje brengen dan geafficheerd. Door de maandelijkse spaaropdrachten kunnen de deposito’s gedurende het eerste jaar (van de storting) niet volledig renderen.

3. De voorwaarden niet lezen

Spaarboekjes zijn er in alle maten en vormen. Het is daarom niet eenvoudig om de spaarproducten te vergelijken. Een resem spaarboekjes gaat immers gepaard met een aantal extra voorwaarden. De bovenvermelde spaarlimieten zijn daar een mooi voorbeeld van.

Wie bijvoorbeeld spaart via de Step Up Spaarrekening van Beobank, kan maandelijks maximaal 750 euro opzijzetten. De bank afficheert momenteel een tarief van 1,20 procent, bestaande uit een getrouwheidspremie van 1 procent en een basisrente van 0,20 procent.

Sommige banken werken dan weer met opzeggingstermijnen. Wie bijvoorbeeld één van de ME-Spaarrekening van MeDirect opent, kan zijn spaarkapitaal niet onmiddellijk opvragen. Afhankelijk van het gekozen product moet de spaarder een opzeggingstermijn respecteren. Voor de ME6-Spaarrekening bedraagt die zes maanden.

Tot slot is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen de gereglementeerde en de niet-gereglementeerde spaarboekjes. In het eerste geval moet je geen roerende voorheffing betalen als je niet meer dan 980 euro aan interesten opstrijkt.  De roerende voorheffing bedraagt 15 procent voor elke rentevergoeding die dat plafond overtreft.

Wie kiest voor een niet-gereglementeerd spaarboekje, moet 30 procent roerende voorheffing betalen zodra zijn spaargeld rendeert. De roerende voorheffing wordt in beide gevallen bij de bron ingehouden door de bank.