Dit is waarom een rentevoet van 0 procent interessant kan zijn

Wie de ene spaarverzekering met de andere vergelijkt, gaat best niet over één nacht ijs. Wie zich blindstaart op de hoogste gewaarborgde rentevoet, loopt soms mooie kansen mis.

Wie spaarverzekeringen onder de loep neemt, moet rekening houden met een resem criteria. Eén van de belangrijkste gegevens is de gewaarborgde rentevoet. Dankzij dat cijfer weet je namelijk hoeveel je spaarverzekering minstens zal opbrengen.

Looptijd van de gewaarborgde rentevoet

Het is weliswaar belangrijk om na te gaan hoelang de gewaarborgde rentevoet wordt vastgeklikt. Bij sommige verzekeraars is de gewaarborgde rentevoet slechts één jaar geldig. Dat betekent dat de rentevoet het daaropvolgende jaar kan stijgen of dalen. De gewijzigde rentevoet is van toepassing op gedane stortingen. Andere verzekeraars klikken de rentevoet vast voor de volledige looptijd van het contract. Die kan met andere woorden niet dalen of stijgen voor gedane stortingen. Van zodra een verzekeraar de rentevoet wijzigt, is die van toepassing op de toekomstige premies.

De hoogste gewaarborgde rentevoet vinden we vandaag bij VDK. De spaarverzekering Safe Life van die financiële speler gaat gepaard met een gewaarborgde rentevoet van 1,25 procent. Life Plan van Argenta en Flexibel Saving Plan van Fidea vervolledigen de top 3 met een gewaarborgde rentevoet van respectievelijk 1,15 en 1 procent.

Spaarverzekering zonder gewaarborgde rentevoet

Een spaarverzekering met een rentevoet hoger dan 1 procent is het ideale spaarproduct voor de goede huisvader die naar alternatieven zoekt voor het spaarboekje. Al kunnen spaarders die bereid zijn iets meer risico’s te nemen, overwegen een spaarverzekering af te sluiten zonder een gewaarborgde rentevoet. Daar zijn verscheidene redenen voor.

Om te beginnen krijgen de verzekeraars op die manier meer ruimte om risico’s te nemen en dus hogere rendementen te realiseren. Zij moeten immers geen vooraf bepaalde doelstelling halen. Dat betekent wel dat de opbrengsten volledig afhankelijk zijn van de prestaties van de onderliggende beleggingen. Vita Invest Dynamic van Federale Verzekeringen is een mooi voorbeeld van een spaarverzekering zonder gewaarborgde rentevoet. Die spaarverzekering bracht vorig jaar maar liefst 2,30 procent op. De opbrengsten in dat geval bestaan dus uitsluitend uit restorno's. Restorno's vertegenwoordigen een deel van de winst waar de verzekeringnemers bij Federale Verzekeringen recht op hebben. De opbrengsten kunnen nooit lager zijn dan 0,00 procent.

Fiscaal interessant

Voor zij die een spaarverzekering afsluiten om aan pensioensparen of langetermijnsparen te doen is er een extra voordeel. Op fiscaal vlak hebben spaarverzekeringen zonder een gewaarborgde rentevoet een streepje voor op de gewone spaarverzekeringen. Op de 60ste verjaardag van de verzekeringnemer int de fiscus een eindbelasting van 8 procent. Voor langetermijnsparen int de fiscus een eindbelasting van 10 procent. Daarvoor kijkt de belastingdienst naar de gedane stortingen en de gewaarborgde rentevoet. De eventuele winstdeelnames blijven buiten schot. Dat betekent dat men geen belastingen moet betalen op de opbrengsten als die uitsluitend bestaan uit eventuele winstdeelnames.

De verzekeraars bieden doorgaans andere spaarverzekeringen aan voor pensioensparen en langetermijnsparen. Insurance Save Plan (0,00%) van Baloise Insurance en Capiplan (0,00%) van Vivium zijn daar enkele voorbeelden van. Vergelijk hier alle pensioenspaarverzekeringen en de contracten langetermijnsparen.

Historische prestaties zijn een indicatie

De historische prestaties kunnen een leidraad zijn voor wie een spaarverzekering wil onderschrijven. Een vergelijking van Bankshopper.be toont aan dat Federale Verzekering vorig jaar de beste prestatie kon voorleggen. Vita Invest Dynamic bracht toen 2,30 procent op. Safe Life van VDK (2,25%) en Optima Best van bpost bank (2,00%) vervolledigen de top 3. Ook Free Invest Plan van de grootbank BNP Paribas Fortis bracht vorig jaar 2,00 procent op.

Wij benadrukken dat de historische rendementen slechts een indicatie zijn en geen garantie voor de toekomst. De toekomstige prestaties zijn onder meer afhankelijk van de prestaties van de onderliggende activa.

Snoeien in de instapkosten

Tot slot kan je heel wat geld besparen door voor een spaarverzekering met lage instapkosten te kiezen. Die kosten variëren sterk van verzekeraar tot verzekeraar. Het merendeel van de verzekeraars hanteert tarieven die schommelen rond 2 à 3 procent. Al zijn er sommige verzekeraars die diep onder die grens duiken. Vita Invest Dynamic van Federale Verzekering is één van die prijsbrekers. Verzekeringnemers moeten geen instapkosten betalen als ze voor die spaarverzekering kiezen. Daarenboven krijgen verzekeringnemers momenteel tot 750 euro van hun premie terug. Die actie loopt nog tot 16 november. Lees er hier meer over.