DHB Bank verlaagt rente van spaarrekeningen

DHB Bank verlaagt de rente van alle spaarrekeningen vanaf 4 september 2015. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe rentevoeten.

DHB Plus

  • De basisrente wordt 0,30% (voorheen 0,40%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,70%

DHB Saveonline

  • De basisrente wordt 0,40% (voorheen 0,50%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,70%

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1.880 euro voor het inkomstenjaar 2015) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3.760 euro voor het inkomstenjaar 2015).

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest