DHB Bank verlaagt de rente van de spaarrekeningen

DHB Bank verlaagt de rente van haar spaarrekeningen vanaf 5 februari 2016. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe rentevoeten.

DHB Plus Spaarrekening

  • De basisrente wordt 0,15% (voorheen 0,25%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,65%

DHB Saveonline Spaarrekening

  • De basisrente wordt 0,15% (voorheen 0,25%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,65%

DHB Bank werd gelanceerd als een commerciële bank naar Nederlands recht in 1992. Bij de opstart lag de focus op zakelijk bankieren.  De activiteiten werden vrij snel uitgebreid naar producten voor de particuliere markt door de opening van lokale agentschappen.

De DHB Bank in België is opgericht als een bijkantoor van de DHB Bank Nederland. Het Belgisch bijkantoor valt, wat de bescherming van de deposito's betreft, onder het Nederlandse systeem een geeft een dekking per rekeninghouder is van € 100.000.

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1880 euro voor het inkomstenjaar 2016) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3760 euro voor het inkomstenjaar 2016).

De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest