DHB Bank heeft Belgisch spaargeld niet langer nodig

De Nederlandse bank DHB Bank trekt zich terug uit België. De bank was sinds 1999 actief op de Belgische markt.

Het vertrek van de Nederlandse bank is een gevolg van de gewijzigde marktomstandigheden. DHB Bank verwijst daarbij naar de zwakkere economische groei en de lage rentetarieven. “Het algemene doel van DHB Bank is om de financiële situatie van de bank te versterken en haar vooruitzichten te verbeteren in het belang van alle belanghebbenden”, klinkt het op de site.

Daarom heeft de bank beslist niet langer spaar- en termijnrekeningen aan te bieden in ons land. DHB Bank benadrukt daarbij dat ze wel doorgaat met het verstrekken van persoonlijke leningen en de daarmee samenhangende diensten.

Wat betekent dat voor jou?

Het vertrek uit de Belgische markt zal in meerdere stappen gebeuren.  Allereerst zal de bank op 1 augustus stoppen met het aantrekken van Belgische spaardeposito’s. Dat betekent dat  DHB Bank vanaf dan geen nieuwe rekeningen meer zal openen of bijstortingen zal aanvaarden. Wie na 1 augustus nog geld op een spaarrekening stort, krijgt zijn geld terug.

Vervolgens zal DHB Bank eind september de afrekening maken van de verdiende interesten op dat moment. Vanaf 3 oktober krijgen de klanten dan de verschuldigde interesten. De daaropvolgende dag zal de financiële instellingen de spaartegoeden en de interesten overschrijven naar de bank waar de spaarder dan klant is.

Wie een termijnrekening heeft lopen bij DHB Bank krijgt twee keuzes voorgeschoteld. Enerzijds mogen de consumenten de rekeningen op 1 augustus vervroegd stopzetten zonder boete. In dat geval wordt het kapitaal inclusief rente meteen overgeschreven.  Anderzijds mogen de spaarders het kapitaal ook laten staan tot de vervaldag. Zij krijgen het geld diezelfde dag nog in handen.

Voor wie een lening heeft lopen bij DHB Bank verandert er niets. De kantoren in Brussel, Luik, Charleroi en Antwerpen blijven ter beschikking staan van de huidige en nieuwe klanten. Zij kunnen met al hun vragen ook terecht op de site.