Deze hospitalisatieverzekering wordt fors duurder vanaf september

Vanaf september moeten klanten met een hospitalisatieverzekering bij DKV dieper in hun buidel tasten. Hoeveel meer moeten zij op tafel leggen?

DKV, de marktleider voor hospitalisatieverzekeringen aan particulieren, sleutelt volgende maand aan zijn tarieven. Al doet die dat niet volledig op eigen initiatief. De Nationale Bank van België, die sinds maart 2016 verzekeraar eenzijdige premieverhogingen kan opleggen, heeft de verzekeraar namelijk verplicht om de tarieven jaarlijks bij te stellen.  Volgens de toezichthouder kampt de verzekeraar met een tekort van 15 miljoen euro. Daarom is de Nationale Bank van oordeel dat de verzekeraar niet langer kan blijven vasthouden aan de huidige tarieven.

Stijgende kosten

Dat tekort is onder meer het gevolg van de stijgende kosten bij een ziekenhuisopname. Bij DKV is onder meer de onbeperkte terugbetaling bij opname in een eenpersoonskamer een zware last. Daarom was de verzekeraar zelf ook vragende partij om het prijskaartje van de verzekeringen te verhogen.

Eerder dit jaar verhoogde de verzekeraar de premies al op basis van de medische index. Die index bepaalt hoe sterk de prijzen van een hospitalisatieverzekering mogen stijgen. De nieuwe tariefaanpassing betekent dus dat de klanten bij DKV voor de tweede keer dit jaar de prijs zien stijgen. Hoe sterk die tarieven stijgen, is afhankelijk van de leeftijd van de verzekeringnemer. De stijgingen worden elk jaar in juli bekendgemaakt. Dit jaar stegen de tarieven al met 2,23 tot 6,45 procent.

Prijsstijgingen DKV

Maar hoe sterk stijgen de premies vanaf 1 september? De tariefverhogingen voor de contracten IS, IS+ en IS+ Zware Ziekten klokken af op 9 procent.  De toezichthouder verplicht DKV overigens om de die contracten vanaf 2018 jaarlijks te verhogen met 1,6  procent.  Mensen met een contract IS2000 zien de prijs volgende maand stijgen met 5,5 procent. Ook die contracten ontsnappen niet aan een verplichte jaarlijkse verhoging. De contracten IS2000 moeten vanaf 2018 jaarlijks verhoogd worden met 1,1 procent.

Ook de contracten A2/A2 + ambulante zorgen worden duurder. DKV moet van de Nationale Bank de tarieven van die contracten jaarlijks verhogen met 1 procent.