Dexia verlaagt de rente van de termijnrekeningen

Termijnrekeningen Dexia

  • Termijnrekening op 3 jaar gaat van 2.40% naar 2.30% 
  • Termijnrekening op 4 jaar gaat van 2.60% naar 2.50%
  • Termijnrekening op 5 jaar gaat van 2.85% naar 2.75%
  • Termijnrekening op 6 jaar gaat van 3.30% naar 3.10%
  • Termijnrekening op 7 jaar gaat van 3.40% naar 3.20%
  • Termijnrekening op 8 jaar gaat van 3.65% naar 3.45% 
  • Termijnrekening op 9 jaar gaat van 3.70% naar 3.50%
  • Termijnrekening op 10 gaat van 3.90% naar 3.70%

Steeds roerende voorheffing (momenteel 15%)

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer info

Website : www.dexia.be

Overzicht : termijnrekeningen

Depositogarantiefonds : België

©Bankshopper.be