Dexia op gelijke voet met Kbc

In detail

Dexia biedt vanaf vandaag 8 mei 2009 een kasbon aan op 4 jaar met een brutorente van 4,00 procent en een kasbon op 6 jaar met een brutorente van 5,00 procent. Na aftrek van van de roerende voorheffing (momenteel 15%) geeft dit nettorendementen van respectievelijk 3,40 en 4,25 procent. Dexia koppelt verder geen voorwaarden aan dit aanbod.

Meer info

De website van Dexia

Overzicht van de rentestanden van kasbons

Dexia valt onder het Belgisch depositogarantiefonds

Bron

Website Dexia

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

© copyright 2009 Bankshopper.be