Dexia : nieuwe vastrentende obligatie in euro

Kenmerken 

  • Inschrijvingsperiode Van 07-06-2010 tot en met 30-06-2010 vóór 16 uur (behoudens vervroegde afsluiting)
  • Betaaldatum 07-07-2010. De emittent heeft het recht de uitgifte te annuleren, afhankelijk van de marktvoorwaarden, tot 5 werkdagen vóór de betaaldatum. De emittent of de garant zal de beleggers op de hoogte houden van deze annulatie
  • Emittent Dexia Funding Netherlands NV, een 100 % filiaal van Dexia Bank NV. Garant Dexia Bank België NV, afgekort Dexia Bank NV (rating S & P: A, outlook negative / Moody’s: A1, outlook stable /Fitch: A+, stable outlook)
  • Looptijd Van 07-07-2010 tot 07-07-2015
  • Jaarlijkse brutocoupons van respectievelijk 1,80 % het 1e jaar, 2,30 % het 2e jaar, 2,80 % het 3e jaar, 3,30 % het 4e jaar en 4,00 % het 5e jaar, betaalbaar op 07-07 van elk jaar of de volgende werkdag tussen 2011 en 2015
  • Bruto actuarieel rendement 2,70%. Dit rendement houdt rekening met de uitgifteprijs van 100,5 % en is berekend vóór roerende voorheffing
  • Uitgifteprijs 100,5 %
  • Coupures van 1 000 EUR
  • Als markthouder voor deze obligaties zorgt Dexia Bank voor liquiditeit d.m.v. bied- en laatprijzen. In normale marktomstandigheden is de spread die van toepassing is bij de doorverkoop van de effecten vóór de vervaldag, d.i. het verschil tussen de bied- en de laatprijs op de secundaire markt, conform de marktvoorwaarden. Er zal een makelaarsloon van maximum 0,60 % worden toegepast op deze prijzen

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be