Dexia Funding Netherlands Vastrentende obligatie in euro

In detail 

Deze belegging geeft u een recht op terugbetaling van uw belegd nettokapitaal aan 100 % op vervaldag, aan een vooraf vastgelegde interest van 3,05% bruto. (Actuarieel brutorendement 2,916 % – dit rendement houdt rekening met de uitgifteprijs van 100,5 % en is berekend vóór roerende voorheffing) Deze interest zal jaarlijks uitgekeerd worden onder de vorm van een coupon. Looptijd van 4 jaar.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer info

Website : www.dexia.be

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

© copyright 2009 Bankshopper.be