Dexia Bank België haalt Kasbon “Lokale projecten” van onder het stof

In detail

Bij de Kasbon “Lokale projecten” hebt u de keuze tussen kapitalisatie (kapitalisatierentevoet van 3,33 %) of een vaste brutocoupon (keuze tussen jaarlijkse of trimestriële coupon) van 3,33 % (op jaarbasis), vóór inhouding van de roerende voorheffing (in 2011 bedraagt deze 15 %). Deze rentevoet werd vastgesteld op 05-12- 2011 en is geldig op het moment van inschrijving. Op de eindvervaldag hebt u recht op de volledige terugbetaling (vóór kosten en taksen) van uw aanvankelijk belegde kapitaal. Net zoals in het verleden, zal Dexia Bank lokale projecten in heel België financieren, zoals de (her)aanleg van een park, de bouw van een zwembad, een kleuterschool, een rusthuis of een  bibliotheek. De uitgifteprijs bedraagt 100 % en intekenen kan voor een periode van 5 jaar en voor een minimumbedrag van 250 EUR.