Deutsche Bank veruit de sterkste groeier op de Belgische spaarmarkt in 2008

Deutsche Bank NV was in 2008 veruit de sterkste groeier op de Belgische spaarmarkt, en dit zowel in absolute cijfers als in procentuele groei. Volgens een peiling van de redactie van de krant ‘DE TIJD’ groeide de markt van de spaardeposito’s in 2008 met 8,5 miljard EUR, waarvan 40% in het voordeel van Deutsche Bank NV België. Deutsche Bank is inderdaad de Belgische bank die meeste heeft bijgedragen aan deze tendens met een groei van meer dan 3,3 miljard EUR, wat neer komt op een stijging van de spaardeposito's bij Deutsche Bank van 70% in één jaar tijd. Met meer dan 8,1 miljard spaarinlagen en een aandeel van 40% in de groei van de totale markt in 2008 bevestigt Deutsche Bank NV zich als dé referentiebank voor sparen in België. In 2009 zal Deutsche Bank haar inspanningen in het belang van de spaarders verder zetten. Momenteel biedt de bank op haar spaarrekeningen al de wettelijke maxima zoals voorzien in het nieuwe Koninklijke Besluit dat op 1 april 2009 van kracht wordt, nl. 3% basisrente vermeerderd met 1,5% getrouwheidspremie.

Bron: Persbericht Deutsche Bank

©Bankshopper.be