Deutsche Bank pleit voor Staten-Generaal van de rechten van de bankconsument

In detail

Deutsche Bank organiseerde van 15 september tot en met 5 oktober een debat met de bankconsumenten van ons land op basis van één fundamentele vraag: “Wat verwacht u van uw bank?”. 35.000 bankconsumenten, waarvan de overgrote meerderheid niet-cliënten, namen deel aan dit debat via zogenaamde ‘babbelboxen’ in treinstations en via een speciale website www.dbat.be. Deutsche Bank concludeert uit de resultaten van het debat dat de banksector een unieke kans krijgt om een nieuwe start te nemen. Alain Moreau, voorzitter directiecomité Deutsche Bank België: “De massale suggesties van bankconsumenten duiden op een bereidheid van de bevolking om de banksector een kans te geven om het vertrouwen terug te winnen.” Deutsche Bank waarschuwt meteen voor optimisme. Moreau: “Ten eerste zijn we nog ver verwijderd van een niveau van vertrouwen zoals dit in andere sectoren wel terug te vinden is. Bovendien was het vooral dankzij het depositogarantiesysteem tot 100.000 EUR per spaarder dat het vertrouwen gedeeltelijk terugkeerde. Dit was echter geen verdienste van de banksector, wel in tegendeel, want sectororganisatie Febelfin ondernam nog niet zo lang geleden een poging om de bescherming van de spaarders in te perken.” Deutsche Bank vindt dat het ruim één jaar na het uitbreken van de crisis hoog tijd wordt om de bescherming van de bankconsumenten te verbeteren. De bank wil het debat niet beperken tot de banksector zelf en pleit daarom voor een Staten-Generaal van de rechten van de bankconsument. Alain Moreau: “Er is nog heel wat werk aan de winkel. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan het verbeteren van de informatieverstrekking, het verbeteren van de voorafgaandelijke controlemogelijkheden voor de verschillende beleggingsproducten, maar ook aan de kwaliteit van het advies en de afwezigheid van belangenconflicten. Heel wat van deze thema’s werden trouwens al op 22 september door de Europese Commissie aangehaald in een kritisch rapport over de banksector. We staan dus niet alleen met onze vraag. Deze crisis is een uniek moment dat we moeten benutten om orde op zaken te stellen, met als vertrekpunt de belangen van de bankconsument. Dit debat mag, naast het debat over de stabiliteit van de banksector, niet verwaarloosd worden.” 

Noot van de redactie

De Staten-Generaal bestaat uit een Stuurgroep, waarin de verschillende ministers zetelen zijn die betrokken zijn bij de problematiek in de banksector, en een Begeleidingscomité, een soort algemene vergadering van experts en vertegenwoordigers van belangenorganisaties.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

© copyright 2009 Bankshopper.be