Deutsche Bank : Nieuwe rente op de DB E-Fidelity spaarrekening

In detail

Ingevolge de gespannen schuldsituatie van bepaalde Europese landen en gezien de veeleer sombere economische vooruitzichten, lieten de rentevoeten de laatste tijd een forse daling optekenen. Deze ongunstige context verplicht Deutsche Bank ertoe om de voorwaarden op de spaarrekeningen te herzien, wat echter niets verandert aan het beleid van Deutsche Bank in het teken van hoge rendementen, onpartijdig advies en het afschaffen van nutteloze kosten. Concreet biedt de DB E-Fidelity Account u vanaf 5 oktober 2011 een basisrente van 1,20% per jaar (onveranderd), vermeerderd met een getrouwheidspremie van 1% per jaar (t.o.v. 1,50% per jaar voorheen). Rentevoeten die nog steeds tot de beste van de markt behoren. Ter herinnering, de getrouwheidspremie wordt toegekend voor de bedragen die gedurende 12 opeenvolgende maanden op de rekening blijven staan. De op het moment van uw storting geldende getrouwheidspremie blijft van toepassing tot het einde van de verwervingsperiode van de premie.

Geen gevolgen voor de reeds uitgevoerde stortingen

Deze rentedaling heeft geen gevolgen voor de reeds uitgevoerde stortingen tot de einddatum van de getrouwheidspremie. Met andere woorden, indien u het geld dat reeds op een DB E-Fidelity Account staat onaangeroerd laat, zullen de reeds gestorte bedragen u 2,70% netto per jaar opbrengen (1,20% per jaar + 1,50% per jaar) tot de einddatum van de getrouwheidspremie, op voorwaarde dat u niet boven de van roerende voorheffing vrijgestelde intrestschijf van 1.770 euro per jaar en per belastingplichtige uitkomt (fiscaal jaar 2011)*.

Nog enkele dagen om te profiteren van 1,20% per jaar + 1,50% per jaar

Beschikt u over liquiditeiten die u veilig wilt stellen? Dan hebt u nog enkele dagen de tijd om in te stappen aan de huidige rentevoeten, die tot de beste op de markt behoren. Namelijk 1,20% per jaar basisrente + 1,50% per jaar getrouwheidspremie voor al uw stortingen tot 4 oktober 2011. Moeilijk te kloppen voorwaarden in de huidige marktomstandigheden.