Deutsche Bank lanceert een nieuwe spaarrekening

Deutsche Bank lanceert DB Saving Plan, een nieuwe gereglementeerde spaarrekening die een basisrente van 1,00% en een getrouwheidspremie van 0,50% biedt.

Een gratis rekening openen kan in een bankagentschap van Deutsche Bank in België. Er kan tot maximaal 500 euro per maand worden gestort.

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1880 euro voor het inkomstenjaar 2016) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3760 euro voor het inkomstenjaar 2016).

De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest