Deutsche Bank lanceert Crédit Agricole TRY 8,75% 2014

Enkele kenmerken

Crédit Agricole CIB TRY 8,75% 2014 is een obligatie uitgegeven in Turkse lira (TRY) door Crédit Agricole CIB en geeft recht op een jaarlijkse coupon van 8,75% bruto gedurende 3 jaar. Op de eindvervaldag verbindt de emittent zich ertoe u 100% van de nominale waarde terug te betalen in TRY, behalve in geval de emittent in gebreke blijft (bijv. faillissement). Aangezien deze obligatie is uitgegeven in TRY bestaat er een wisselkoersrisico op de nominale waarde alsook op de coupons die gedurende de looptijd van deze obligatie zullen worden uitbetaald. Indien de belegger op de eindvervaldag niet wenst te herinvesteren in TRY maar zijn kapitaal wenst om te zetten naar euro, kan het bedrag uitgedrukt in euro groter of kleiner zijn dan het initieel geïnvesteerde kapitaal. Inschrijving op de primaire markt van 26/05/2011 tot 29/06/2011. Uitgifte- en betaaldatum: 30/06/2011. Nominale waarde: 1.000 TRY. Uitgifteprijs: 100% . Instapkosten: 1,50%. De uitgever behoudt zich het recht voor de inschrijvingsperiode op de primaire markt vervroegd te beëindigen. Eindvervaldag 30/06/2014. Jaarlijkse coupons van 2012 tot 2014: 8,75% bruto (in TRY) per jaar.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor brokertarieven (per aandelentransactie op Euronext Brussel)

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Nog sneller op de hoogte van het laatste nieuws? Volg ons via RSS feeds of Twitter

©Bankshopper.be