Deutsche Bank lanceert Crédit Agricole CIB SEK 4,50% 2016

Enkele kenmerken

Crédit Agricole CIB SEK 4,50% 2016 is een obligatie uitgegeven in Zweedse kronen (SEK) door Crédit Agricole CIB en geeft u recht op een jaarlijkse coupon van 4,50% bruto gedurende 5 jaar. Op de eindvervaldag verbindt de uitgever zich ertoe u 100% van de nominale waarde terug te betalen in SEK, behalve indien de emittent in gebreke blijft (bv. faillissement). Aangezien deze obligatie is uitgegeven in SEK, bestaat er een wisselkoersrisico op de nominale waarde alsook op de coupons die gedurende de looptijd van deze obligatie zullen worden uitbetaald. Indien de belegger op de eindvervaldag niet wenst te herinvesteren in SEK maar zijn kapitaal wenst om te zetten naar euro, kan het bedrag uitgedrukt in euro groter of kleiner zijn dan het initieel geïnvesteerde kapitaal.

 • Uitgever Crédit Agricole CIB, een vennootschap naar Frans recht Rating S&P: A+ (outlook: stabiel) / Moody’s: Aa3 (outlook: stabiel)
 • Verdeler Deutsche Bank N.V.
 • ISIN-code XS0629187211
 • Munteenheid Zweedse kroon (SEK). Ter informatie: 1 EUR = 8,92 SEK op 25/05/2011.
 • Inschrijving op de primaire markt van 26/05/2011 tot en met 29/06/2011.
 • Uitgifte- en betaaldatum: 30/06/2011
 • Nominale waarde: 10.000 SEK
 • Uitgifteprijs: 100%
 • Instapkosten: 1,50%
 • De uitgever behoudt zich het recht voor om de inschrijvingsperiode op de primaire markt vervroegd te beëindigen.
 • Eindvervaldag 30/06/2016
 • Jaarlijkse coupons Van 2012 tot 2016: 4,50% bruto (in SEK) per jaar. Terugbetaling U hebt op de eindvervaldag recht op een terugbetaling van 100% van de nominale waarde in SEK door de uitgever, behalve in geval de uitgever in gebreke blijft (bv. faillissement).
 • Jaarlijks brutorendement (IRR) 4,16% (rekening houdend met 1,50% instapkosten)
 • Betaaldatums van de coupons 02/07/2012, 01/07/2013, 30/06/2014, 30/06/2015, 30/06/2016 Roerende voorheffing 15% op de uitgekeerde coupons. De fiscale behandeling van dit product is afhankelijk van de individuele situatie van de belegger en kan in de toekomst wijzigen.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor brokertarieven (per aandelentransactie op Euronext Brussel)

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Nog sneller op de hoogte van het laatste nieuws? Volg ons via RSS feeds of Twitter

©Bankshopper.be