Deutsche Bank herhaalt haar eis voor overdraagbaarheid van rekeningnummers

In detail

Yves Delacollette, Voorzitter Directiecomité: “Al sinds 2003 pleit Deutsche Bank voor een oplossing die veel eenvoudiger, sneller en transparanter is dan deze nieuwe gedragscode van Febelfin. In ons voorstel kunnen cliënten hun rekeningnummers vrij naar andere banken meenemen, naar analogie van de regeling in de telecomsector.” Deutsche Bank wijst erop dat in dit geval het goede de vijand is van het beste. Delacollette: “Het akkoord wordt door de minister voorgesteld als een ‘eerste stap’, maar het risico is reëel dat dit akkoord zal worden gebruikt als reden om niet over te gaan tot de echt interessante vereenvoudiging waarop de cliënten recht hebben, nl dat ze eigenaar worden van hun rekeningnummers.Deutsche Bank vindt ook dat een wettelijke regeling aan de orde is. Delacollette: “Het huidige akkoord voorziet eens te meer in een zoveelste gedragscode waarbij het toezicht op de invoering en de naleving bij de sector zelf wordt gelegd. De talrijke inbreuken op de eigen gedragcode door prominente leden van Febelin, die trouwens door de diensten van de minister werden aangeklaagd, hadden nochtans pijnlijk aangetoond dat de sector niet aan zelfregulering toe komt. Tenslotte plaatst de bank vraagtekens bij het feit dat een vertegenwoordiger van de Federale Regering dit akkoord uitwerkte met de belangenorganisatie Febelfin waarvan de belangrijkste leden staatssteun kregen, terwijl niet alleen consumentenorganisaties maar ook Deutsche Bank werden genegeerd. Deutsche Bank is niet alleen de 6de grootste bank van België gemeten naar spaarinlagen, maar bovendien ook de belangrijkste bank van ons land die behoort tot een beursgenoteerde groep die geen enkele staatssteun nodig had. Deutsche Bank Nv (België) maakt geen deel uit van Febelfin. Een volledige lijst van de leden van Febelfin kan u hier vinden.

Meer info

De website van Febelfin

De website van Deutsche Bank

Bron

Persbericht Deutsche Bank

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

Reageren op dit bericht?

Reageren op dit bericht kan na registratie op het forum van bankshopper.be

Neem contact op met onze redactie

© copyright 2009 Bankshopper.be