Deutsche Bank geeft tot 5.000 euro premie voor uw effecten

Deutsche Bank lanceert een actie waarmee u een premie van 1% (met een maximum van 5.000 euro) kan verdienen indien u met uw fondsen, gestructureerde producten, obligaties, staats- of kasbons voor 30 juni 2016 overstapt naar Deutsche Bank. Ook transferkosten (tot 500€) worden terugbetaald.

De toegelaten producten zijn obligaties, gestructureerde producten, kasbons (buiten kasbons Deutsche Bank), staatsbons, deelbewijzen van Instellingen voor Collectieve Beleggingen ingeschreven op de lijst van de FSMA (beveks, gemeenschappelijke beleggingsfondsen).

Uitgesloten producten zijn aandelen Aandelen, ETF, trackers, warrants, rechten, strips en certificaten zijn uitgesloten. Verder komen de volgende effecten niet in aanmerking voor plaatsing op een effectenrekening bij Deutsche Bank: Nederlandse kasbons, Argentijnse staatsbons, Hedge Funds, nominatieve certificaten (behalve als ze al omgezet zijn), niet-genoteerde aandelen en obligaties (behalve bank issued loans), fysieke Belgische en buitenlandse effecten.

Deze premie en deze terugbetaling zijn voorbehouden voor in België verblijvende natuurlijke personen die houder zijn van een effectenrekening bij de Bank, en die bij de Bank een aanvraag indienden voor de transfer door middel van het document ‘Transfer van effectenrekening’. Ze kunnen alleen worden aangevraagd door de houder van de effectenrekening of zijn geldig aangeduide mandatarissen. Indien blijkt dat een cliënt tegoeden of effecten transfereerde naar een andere bank tijdens een periode van 12 maanden voorafgaand aan de transferaanvraag in het kader van deze actie, dan behoudt de Bank zich het recht voor de betaling van de premie of de terugbetaling van de kosten te weigeren. De premie zal niet betaald worden voor de naar de Bank getransfereerde effecten met een resterende looptijd van minder dan 2 maanden tot hun eindvervaldag. Bijkomende informatie over deze actie kan u terugvinden op de website van Deutsche Bank.

Vergelijk hier op onze website alle brokers en effectenrekeningen.