Deutsche Bank : Barclays Bank PLC – Step Up 2021

In detail

Barclays Bank PLC – Step Up 2021 geeft u recht op een jaarlijkse coupon. Gedurende de eerste drie jaar bedraagt deze jaarlijkse coupon 4% bruto, de drie daaropvolgende jaar 4,50% bruto en de vier laatste jaar 5% bruto per jaar.Op eindvervaldag, hebt u recht op terugbetaling van 100% van de nominale waarde door Barclays Bank PLC (tenzij de emittent in gebreke blijft). Jaarlijks brutorendement van 4,25% (rekening houdend met 2% instapkosten). Meer info op de website van Deutsche Bank.

? Mis in 2011 het beste aanbod niet ! Open nu online uw DB E-Fidelity internetspaarrekening

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor transactiekosten van online brokers voor bedragen tussen 500 en 2500 euro

De vergelijkingstabel voor transactiekosten van online brokers voor bedragen tussen 5000 en 25000 euro

De vergelijkingstabel voor kosten voor een overdracht van effecten (obligaties, aandelen, fondsen)

Geen enkele nieuwe uitgifte van obligaties missen? Schrijf nu gratis in op het rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be