Deutsche Bank AG obligatie 5,50% in Australische dollar

In detail

Deutsche Bank AG (DE) AUD 5,50% 2018 is een obligatie uitgegeven in Australische dollar (AUD) door Deutsche Bank AG en geeft u recht op een jaarlijkse coupon van 5,50% bruto gedurende 5 jaar. Op de eindvervaldag verbindt de uitgever zich ertoe u 100% van de nominale waarde in AUD terug te betalen, behalve in geval de uitgever in gebreke blijft (bijv. faillissement). De belegger moet zich bewust zijn van een wisselkoersrisico met betrekking tot de Australische dollar. Actuarieel brutorendement in AUD van 5,20% (rekening houdend met de instapkosten van 1,50%). De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor mogelijke wijzigingen nadien.