Deutsche Bank AG geeft obligatie uit op 6 jaar in Noorse Kroon

Enkele kenmerken

Deutsche Bank AG (DE) NOK 3% 2019 is een obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door Deutsche Bank AG en geeft u recht op een jaarlijkse brutocoupon van 3% gedurende 6 jaar. Op de eindvervaldag verbindt de uitgever zich ertoe u 100% van het belegde kapitaal in NOK (exclusief instapkosten, zijnde 10.000 NOK per coupure) terug te betalen behalve indien de uitgever in gebreke blijft (bijv. faillissement). De belegger moet zich bewust zijn van een wisselkoersrisico met betrekking tot Noorse kroon.

 • Type : Vastrentende obligatie in vreemde munt
 • Emmitent : Deutsche Bank AG
 • Munt : Noorse kroon (NOK)
 • Looptijd : 6 Jaar
 • Isin-code : XS0889467824
 • Rentevoet (vast) : 3,00% bruto in NOK
 • Actuarieel brutorendement : 2,82% in NOK
 • Coupures : 10 000 NOK
 • Uitgifteprijs : 100% + 1% instapkosten 
 • Terugbetalingsprijs op eindvervaldag : 100% in NOK
 • Roerende voorheffing : 25%
 • Inschrijfperiode : van 25-02-2013 t.e.m. 04-04-2013

Inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon zijn volgens deze nieuwe wetgeving onderworpen aan de roerende voorhef fing (RV) van 25%. De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers, waardoor zij deze beleggingsinkomsten niet moeten aangeven in de personenbelasting.

Meer info over deze uitgifte kan u terugvinden op de website van Deutsche Bank.