Deutsche Bank AG geeft obligatie uit op 6,5 jaar in Australische Dollar

Enkele kenmerken

Deutsche Bank AG (DE) AUD 4,35% 2019 is een obligatie in Australische dollar (AUD), uitgegeven door Deutsche Bank AG. Ze geeft u recht op een jaarlijkse coupon van 4,35% bruto gedurende 6,5 jaar (eerste lange coupon van 6,53% voor de eerste 18 maanden). Op de eindvervaldag verbindt de uitgever zich ertoe u het belegde kapitaal in AUD (exclusief instapkosten, of 2.000 AUD per coupure) terug te betalen, tenzij de uitgever in gebreke blijft (bv. faillissement). De belegger moet zich bewust zijn van een wisselkoersrisico met betrekking tot de Australische dollar.

 • Type : Vastrentende obligatie in vreemde munt
 • Emmitent : Deutsche Bank AG
 • Munt : Australische dollar (AUD)
 • Looptijd : 6,5 Jaar
 • Isin-code : XS0889566567
 • Rentevoet (vast) : 4,35% in AUD (eerste lange coupon van 6,53% voor eerste 18 maanden)
 • Actuarieel brutorendement : 4,02% in AUD
 • Coupures : 2000 AUD
 • Uitgifteprijs : 100% + 1,75% instapkosten
 • Terugbetalingsprijs op eindvervaldag : 100% in AUD
 • Roerende voorheffing : 25%
 • Inschrijfperiode : van 25-02-2013 t.e.m. 04-04-2013

Inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon zijn volgens deze nieuwe wetgeving onderworpen aan de roerende voorhef fing (RV) van 25%. De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers, waardoor zij deze beleggingsinkomsten niet moeten aangeven in de personenbelasting.

Meer info over deze uitgifte kan u terugvinden op de website van Deutsche Bank.