Deutsche Bank AG geeft obligatie uit op 5 jaar in Braziliaanse real

Enkele kenmerken

Deutsche Bank AG (DE) BRL 6,15% 2018 is een obligatie uitgegeven in Braziliaanse real (BRL) door Deutsche Bank AG en geeft u recht op een jaarlijkse coupon van 6,15% bruto in BRL gedurende 5 jaar. Op de eindvervaldag verbindt Deutsche Bank AG zich ertoe u het in BRL belegde kapitaal in EUR terug te betalen (exclusief instapkosten) (zijnde 5.000 BRL per coupure) behalve indien de uitgever in gebreke blijft (bv. faillissement). De belegger moet zich bewust zijn van een wisselkoersrisico met betrekking tot de Braziliaanse real. De coupons en het in BRL belegde kapitaal (exclusief instapkosten) zullen uitsluitend worden betaald in EUR.

 • Type : Vastrentende obligatie in vreemde munt
 • Emmitent : Deutsche Bank AG
 • Munt : Braziliaanse real (BRL)
 • Looptijd : 5 Jaar
 • Isin-code : XS0881815905
 • Rentevoet (vast) : 6,15% in BRL
 • Actuarieel brutorendement : 5,74% in BRL
 • Coupures : 5000 BRL
 • Uitgifteprijs : 100% + 1,75% instapkosten
 • Terugbetalingsprijs op eindvervaldag : 100% in BRL
 • Roerende voorheffing : 25%
 • Inschrijfperiode : van 05-03-2013 t.e.m. 18-04-2013

Inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon zijn volgens deze nieuwe wetgeving onderworpen aan de roerende voorhef fing (RV) van 25%. De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers, waardoor zij deze beleggingsinkomsten niet moeten aangeven in de personenbelasting.

Meer info over deze uitgifte kan u terugvinden op de website van Deutsche Bank.