Deutsche Bank AG geeft obligatie uit in Braziliaanse real

Enkele kenmerken

Deutsche Bank AG (DE) BRL 6,50% 2017 is een obligatie uitgegeven in Braziliaanse real (BRL) door Deutsche Bank AG en geeft u  recht op een jaarlijkse brutocoupon van 6,50% in Braziliaanse real (BRL) gedurende 5 jaar. Actuarieel brutorendement in BRL van 6,08% (rekening houdend met de instapkosten van 1,75%) De jaarlijkse coupons worden uitsluitend betaald in EUR. Op de eindvervaldag verbindt Deutsche Bank AG zich ertoe u het in BRL belegde kapitaal (zijnde 5.000 BRL per coupure) in EUR terug te betalen (exclusief instapkosten) behalve indien de uitgever in gebreke blijft (bijv. faillissement). Wisselkoersrisico met betrekking tot de Braziliaanse real (BRL), zowel wat betreft het oorspronkelijk belegde kapitaal als wat betreft de coupons die worden uitgekeerd gedurende de looptijd van de obligatie.

Het initieel belegde kapitaal zal bepaald worden op basis van de wisselkoers EUR/BRL, vastgelegd 1 werkdag voor de uitgiftedatum, zijnde op 14/11/2012 en zal worden terugbetaald in EUR op basis van de wisselkoers EUR/BRL, vastgelegd 5 werkdagen voor de eindvervaldatum behalve in geval van wanbetaling (bijvoorbeeld faillissement) van de uitgever. De jaarlijkse coupons zullen betaald worden in EUR op basis van de wisselkoers EUR/BRL, vastgelegd 5 werkdagen voor de betaaldatum van elke jaarlijkse coupon.

De Braziliaanse real

Brazilië is de grootste Zuid-Amerikaanse economie en is in 2011 uitgegroeid tot de 6de grootste economie wereldwijd op basis van het bruto binnenlands product (bbp). Het land vertoont een gemiddeld groeipercentage van meer dan 2,5%. Ongeveer 65% van de economie is actief in de dienstensector (de banksector vertegenwoordigt bijna 16% van het bbp), terwijl iets minder dan 30% van het bbp afkomstig is van de industriële sector (auto’s, staal, petrochemie, …) en meer dan drie vierde van de export voor rekening komt van industrieel vervaardigde producten of halffabricaten. Daarnaast beschikt Brazilië over aanzienlijke grondstoffenreserves (olie, goud, koper, zink, uranium, nikkel, lood en andere mineralen) die het in grote hoeveelheden exporteert. In de loop van het voorbije decennium heeft de landbouwsector een sterke groei gekend ondanks zijn beperkte aandeel in het bbp (+/- 5,5%).

De overheid en de centrale bank leggen de klemtoon op maatregelen op middellange/lange termijn om de groei te stimuleren. 

Grote sportevenementen voor de komende jaren, de Wereldbeker in 2014 en Olympische Spelen in 2016, zouden de economie moeten ondersteunen.

Daling van de richtrente (Selic) van 9,75% naar 7,50% sinds april en interventies op de wisselkoersmarkten met als doel de real te verzwakken om deze competitiever te maken. Een volgende rentedaling is voorzien voor oktober en deze zou het einde inluiden van de cyclus van rentedalingen.

Economische vertraging in China en onzekerheid in de eurozone wegen op de groei van het bbp. Die wordt geraamd op 1,5% in 2012 alvorens opnieuw geleidelijk te versnellen in 2013.

Economie die sterk wordt beïnvloed door de grondstoffenprijzen en door het wereldwijde economische klimaat. De BRL blijft kwetsbaar voor een daling van de grondstoffenprijzen.

Aangezien het over een munt van een groeiland gaat, zou de volatiliteit bijzonder hoog kunnen zijn (politieke, economische of reglementaire risico’s).

Op 16 oktober 2012 was 1 EUR 2,65 BRL waard. Om een coupure van 5.000 BRL aan deze koers te kopen, dient u 1.886,79 EUR (exclusief kosten) te betalen. In geval van een stijging van de euro met 10% ten opzichte van de Braziliaanse real op de eindvervaldag (tot 2,94 BRL voor 1 EUR), ontvangt u slechts 1.700,68 EUR voor uw coupure van 5.000 BRL. De waarde van uw kapitaal zou bijgevolg met 10% gedaald zijn. Omgekeerd ontvangt u in geval van een waardevermindering van de euro met 10% ten opzichte van de Braziliaanse real (tot 2,41 BRL voor 1 EUR) 2.074,69 EUR voor uw coupure van 5.000 BRL. In dit geval realiseert u een meerwaarde van 10% op de valuta.

Dit instrument richt zich tot beleggers die over voldoende ervaring en kennis beschikken om de karakteristieken van het voorgestelde product te begrijpen, die ten aanzien van hun financiële situatie, de voordelen en risico’s die verbonden zijn aan een belegging in dit instrument kunnen inschatten en die meer bepaald vertrouwd zijn met het wisselkoersrisico en de rentevoeten.