DEME geeft obligatie uit op 6 jaar

Enkele kenmerken

De Raad van Bestuur van DEME NV heeft beslist over te gaan tot de uitgifte van een obligatielening in België ter waarde van een verwacht minimum van 100.000.000 EUR en maximum van 200.000.000 EUR. De obligaties, met een nominale waarde van 1.000 EUR, zijn terugbetaalbaar, overeenkomstig de voorwaarden beschreven in het prospectus, tegen 100% van de nominale waarde, op 14 februari 2019 en zullen een interest opleveren van 4,145%, jaarlijks betaalbaar. Het bruto actuarieel rendement op de uitgifteprijs bedraagt 3,79%. Na aftrek van de roerende voorheffing van momenteel 25% geeft dit een net­to­ren­de­ment van 2,77%.

De inschrijvingsperiode loopt van 25 januari 2013 09:00 CET tot en met 8 februari 2013 12:00 CET, behoudens vervroegde afsluiting. BNP Paribas Fortis, ING Belgium en KBC Bank zullen optreden als joint lead managers voor deze uitgifte. Als co-lead managers treden op Belfius Bank, Econopolis en Bank Delen.

Een prospectus met een volledige beschrijving van de operatie en de modaliteiten is verkrijgbaar bij de relevante financiële instellingen en beschikbaar op de website van DEME (www.deme.be). Het prospectus werd goedgekeurd door de FSMA (Autoriteit voor de Financiële Diensten en Markten) op 22 januari 2013. Met deze operatie beoogt DEME een diversificatie van haar financieringsbronnen.

De Belgische bagger-, waterbouw- en milieugroep DEME heeft in enkele zeer specialistische en complexe waterbouwkundige disciplines wereldwijd een prominente plaats verworven. De DEME-Groep diversifieerde vanuit baggerwerken en landwinning naar waterbouwkundige projecten op volle zee, dienstverlening aan olie- en gasbedrijven, installatie van offshore windparken, milieuactiviteiten zoals grondsanering, slibrecyclage en revalidatie van brownfields en wrakopruiming. De Groep is de laatste jaren geëvolueerd naar een ‘global solutions provider’ en beschikt over een van de meest moderne, hoogtechnologische en veelzijdige vloten voor bagger- en waterbouwactiviteiten. DEME stelt meer dan 4200 mensen te werk.