Delta Lloyd Life publiceert TAK 21 rendement voor 2012

In detail

Delta Lloyd Life publiceert de rendementen van haar tak 21 gamma voor 2012. De winstdeelname wordt toegekend onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA en de algemene aandeelhoudersvergadering van Delta Lloyd Life.  Een volledig overzicht van de rendementen van de verschillende formules van Delta Lloyd Life vindt u in dit overzicht.