Delta Lloyd Life maakt de winstdeelname voor zijn Tak21-verzekeringen bekend

In detail

  • Delta Lloyd Strategy (Fonds Eternal Alpha) : 3,65%
  • Delta Lloyd Strategy (Fonds Eternal): Basisinterestvoet : 3,10%

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor tak 21 spaarverzekeringen.

©Bankshopper.be