Delta Lloyd Bank verlaagt rente spaarrekeningen

Vanaf 22 juli 2015 past Delta Lloyd Bank de tarieven van haar spaarrekeningen aan. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe rentevoeten.

Superior plus spaarrekening

  • De basisrente wordt 0,15% (voorheen 0,20%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,50%

Superior spaarrekening

  • De basisrente wordt 0,35% (voorheen 0,40%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,10%

Classic spaarrekening 

  • De basisrente wordt 0,10% (voorheen 0,15%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,10%

Webspaarrekening 

  • De basisrente wordt 0,10% (voorheen 0,15%) 
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,15%

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1.880 euro voor het inkomstenjaar 2015) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3.760 euro voor het inkomstenjaar 2015).

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest