Debetkaarthouders nog beter beschermd vanaf 17 januari 2011

In detail

Vanaf 17 januari 2011 zullen een groot aantal in België gevestigde banken extra veiligheidsmaatregelen nemen om debetkaarthouders beter te beschermen. Debetkaarten worden standaard geblokkeerd voor gebruik buiten Europa. Voor transacties met debetkaarten binnen Europa en voor verrichtingen via internet verandert er niets. Ook transacties met kredietkaarten buiten Europa blijven ongewijzigd mogelijk. Alle betrokken kaarthouders zullen eerstdaags via de gebruikelijke kanalen door de deelnemende banken op de hoogte worden gebracht van de specifieke veiligheidsmaatregelen. Deze nieuwe maatregelen werden ontworpen om misbruik van debetkaarten buiten Europa tegen te gaan. De laatste maanden bleek immers dat ‘skimming’ van debetkaarten op automaten toeneemt. Bij ‘skimming’ wordt de geheime code ontvreemd en worden de gegevens op de magnetische piste van de kaart gekopieerd waardoor fraudeurs ‘valse’ kaarten kunnen aanmaken. De ‘valse’ kaart wordt door fraudeurs hoofdzakelijk misbruikt buiten Europa. De Belgische en Europese banken hebben massaal geïnvesteerd in veilige technologie. Dit houdt in dat transacties er verwerkt worden op basis van de chip en niet meer op basis van de magnetische piste. Buiten Europa daarentegen worden transacties nog steeds verwerkt op basis van de magnetische piste, die gemakkelijk kan worden gekopieerd en daardoor meer vatbaar is voor misbruik. De deelnemende banken zullen alles in het werk stellen om deze maatregelen vlot ingang te doen vinden. De nieuwe maatregelen zullen permanent geëvalueerd worden en waar nodig bijgestuurd. De deelnemende banken onderzoeken eveneens of bijkomende maatregelen voor kredietkaarten nodig zijn. Sommige banken, die deze nieuwe modaliteiten niet invoeren, hebben andere initiatieven genomen om fraude met betaalkaarten tegen te gaan. 

Meer info?

De lijst van deelnemende banken

Het volledige persbericht van Febelfin

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be