De Vlaamse Woonlening van de VMSW

In detail

Een lening krijgen voor een huis of appartement is vandaag de dag niet zo eenvoudig. Zeker niet voor mensen met een beperkt inkomen. Daarom zet de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) ook dit jaar de Vlaamse Woonlening in de kijker met een multimediale informatiecampagne. Met rentevoeten vanaf 1,67% (februari 2010) is de Vlaamse Woonlening meestal een stuk goedkoper dan de markt. Voor mensen met een beperkt inkomen wordt een eigen woning zo een bereikbare droom. De Vlaamse Woonlening kan verkregen worden voor de aankoop van een woning die minstens 30 jaar oud is en die gerenoveerd moet worden. De aankoopprijs mag niet hoger zijn dan 156.690 euro, maar dat bedrag stijgt naargelang de gezinssamenstelling. De renovatiewerkzaamheden moeten minstens 15.000 euro voor een appartement en 25.000 euro voor een huis bedragen. Ook wie al een woning heeft, kan voor de renovatie, verbetering of aanpassing een Vlaamse Woonlening aangaan. Daarnaast kan ook wie wilt bouwen of een sociale woning wilt kopen, gebruikmaken van de Vlaamse Woonlening. Op de gloednieuwe website www.vlaamsewoonlening.be vind je meer informatie over de concrete voorwaarden en kan je met de wooncalculator zelf berekenen of je in aanmerking komt en hoeveel de maandelijkse afbetalingen bedragen. Met vragen kan je terecht op info@vlaamsewoonlening.be of het gratis nummer 1700. Er worden folders en affiches bezorgd aan sociale huisvestingsmaatschappijen, gemeenten, OCMW's, notarissen enzovoort. Deze kunnen ook steeds worden besteld bij de VMSW.  Voorwaarden

Om in aanmerking te komen moet het gezamenlijk belastbaar inkomen liggen tussen 7 720 en 30 860 euro (voor een alleenstaande) en 46 300 euro (voor een gezin van minstens twee personen). Het maximumbedrag wordt verhoogd met 3 090 euro per persoon ten laste. Kandidaat-ontleners mogen ook geen andere woning in volle eigendom of 100% vruchtgebruik hebben.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Vergelijk hier op onze website een hypothecaire lening.

© copyright 2009 Bankshopper.be – Bron: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen nv.