De spaarverzekering: een lucratief alternatief voor het spaarboekje

Het spaarboekje brengt nauwelijks iets op. Al moet de goede huisvader niet lijdzaam toezien hoe de inflatie aan zijn koopkracht knibbelt. Kan de spaarverzekering soelaas bieden?

Wie vandaag zijn geld op een traditioneel spaarboekje parkeert, moet tevreden zijn met een bescheiden rente van 0,11 procent. Dat terwijl de inflatie in ons land hoge toppen scheert. De Belgische inflatie in september klokte af op 2,35 procent.

Meer en meer spaarders zijn dan ook geneigd om een deel van hun kapitaal te beleggen. Al staat niet iedereen te springen om dergelijke risico’s te nemen. Gelukkig zijn er voldoende alternatieven op de markt voor de voorzichtige spaarder. Eén van die alternatieven is de tak21-verzekering, of de spaarverzekering. Wat zijn de voordelen van dat spaarproduct? Wij sommen er een aantal op.

1. Hogere rendementen

Het lucratiefste spaarboekje op de markt brengt op dit moment 1,20 procent op. Dat is bijna een tienvoud van wat iemand krijgt als hij zijn geld op een traditioneel spaarboekje parkeert. Dat blijft weliswaar onvoldoende om het hoofd te bieden aan de inflatie.

Wie kiest voor een tak21-verzekering heeft zicht op hogere rendementen. De opbrengsten bestaan uit twee delen: de gewaarborgde rentevoet en de eventuele winstdeelname. De gewaarborgde rentevoet wordt vastgeklikt voor een bepaalde periode, gaande van één jaar tot de volledige looptijd van het contract. Dankzij de eventuele winstdeelname kunnen de opbrengsten stevig aandikken. Die winstdeelname kan elk jaar variëren en is afhankelijk van de situatie op de financiële markten.

Een terugblik leert dat de spaarverzekering Vita Invest Dynamic van Federale Verzekering vorig jaar het meeste geld in het laatje heeft gebracht. De verzekeringnemers hadden toen recht op een totaalrendement van 2,30 procent.

Dat resultaat is op zijn zachtst gezegd opvallend. Wie kiest voor Vita Invest Dynamic krijgt namelijk een gewaarborgde rentevoet van 0,00 procent. Maar dat hoeft niet in het nadeel van de verzekeringnemer te zijn. Door geen vaste rentevoet te beloven heeft de verzekeraar meer ruimte om hogere opbrengsten na te streven. En dat is niet zonder resultaat, zo blijkt.

Een tak21-verzekering gaat weliswaar gepaard met een resem kosten. Zo moet je een premietaks van 2 procent betalen per storting. Daarenboven kunnen de verzekeraars eventuele instap-beheers-en uitstapkosten aanrekenen.

Belangrijk: Een tak21-verzekering is pas interessant wanneer je een spaarhorizon hebt van minstens 8 jaar. Wie zijn geld vroeger opvraagt, moet 30 procent roerende voorheffing betalen op de interesten. Daarenboven kunnen de verzekeraars extra kosten aanrekenen.

2. Fiscaal voordeel langetermijnsparen en pensioensparen

Het is overigens mogelijk om een belastingvermindering te krijgen als je spaart via een tak21-verzekering. Om te beginnen kan je via een spaarverzekering een pensioenspaarpotje aanleggen. In dat geval wordt er een belastingvermindering toegekend van 30 of 25 procent. Hoe groot die belastingvermindering is, is afhankelijk van het bedrag dat jaarlijks gespaard wordt. Wie tot maximaal 960 euro spaart, krijgt een belastingvermindering van 30 procent. Die vermindering daalt tot 25 procent voor wie jaarlijks tussen 960 en 1230 euro spaart.

Rendementen die de grens van 2 procent overschrijden zijn geen uitzondering bij de pensioenspaarverzekeringen. Vita Pensioen van Federale Verzekering was vorig jaar de primus van de klas. De verzekeraar kon toen een totaalrendement voorleggen van 2,30 procent. In tegenstelling tot de spaarverzekering Vita Invest Dynamic krijgen de verzekeringnemers wel een gewaarborgde rentevoet. Momenteel bedraagt die 1,25 procent.

Wie via een pensioenspaarverzekering geld opzijzet voor later moet geen premietaks betalen. Het geld moet meestal wel in de pensioenspaarverzekering blijven tot je 65ste verjaardag.

Wie niet langer een hypotheeklening heeft lopen, kan overwegen om een contract langetermijnsparen te starten. De belastingvermindering bij het langetermijnsparen wordt berekend op basis van het inkomen van de verzekeringnemer. Er geldt sowieso een bovengrens van 2.310 euro. Die grens wordt bereikt van zodra je een belastbaar inkomen hebt van 35.620 euro. Doorgaans worden dezelfde producten aangeboden als bij het pensioensparen. Wie via een contract langetermijnsparen werkt, ontsnapt weliswaar niet aan de premietaks van 2 procent.

3. Beschermd tot 100.000 euro

Net zoals de spaarboekjes worden de tak21-verzekering beschermd door het depositogarantiestelsel. Dat betekent dat de deposito’s beschermd zijn tot 100.000 euro bij het faillissement van de verzekeraar. Vergeet niet: de tak23-verzekeringen worden niet beschermd door het depositogarantiestelsel.

Gerelateerde artikelen