pensioenspaarverzekering of spaarboekje

De spaarverzekering: een lucratief alternatief voor het spaarboekje?

update: januari 2020

Het spaarboekje brengt nauwelijks iets op. Al moet de goede huisvader niet lijdzaam toezien hoe de inflatie aan zijn koopkracht knibbelt. Kan de spaarverzekering soelaas bieden?

Wie vandaag zijn geld op een traditioneel spaarboekje parkeert, moet tevreden zijn met een bescheiden rente van 0,11 procent. Dat terwijl de inflatie in ons land hoge toppen scheert. Meer en meer spaarders zijn dan ook geneigd om een deel van hun kapitaal te beleggen. Al staat niet iedereen te springen om dergelijke risico’s te nemen. Gelukkig zijn er voldoende alternatieven op de markt voor de voorzichtige spaarder. Eén van die alternatieven is de tak21-verzekering, of de spaarverzekering.

3 voordelen van een spaarverzekering

1. Hogere rendementen

Het lucratiefste spaarboekje op de markt brengt op dit moment 0,60% procent op. Dat is bijna een zesvoud van wat iemand krijgt als hij zijn geld op een traditioneel spaarboekje parkeert. Dat blijft weliswaar onvoldoende om het hoofd te bieden aan de inflatie.

Wie kiest voor een tak21-verzekering heeft zicht op hogere rendementen. De opbrengsten bestaan uit twee delen: de gewaarborgde rentevoet en de eventuele winstdeelname. De gewaarborgde rentevoet wordt vastgeklikt voor een bepaalde periode, gaande van één jaar tot de volledige looptijd van het contract. Dankzij de eventuele winstdeelname kunnen de opbrengsten stevig aandikken. Die winstdeelname kan elk jaar variëren en is afhankelijk van de situatie op de financiële markten.

Rendementen die de grens van 2 procent overschrijden zijn geen uitzondering bij de pensioenspaarverzekeringen. 

  • Een tak21-verzekering gaat weliswaar gepaard met een resem kosten.
  • Daarenboven kunnen de verzekeraars eventuele instap-beheers-en uitstapkosten aanrekenen
  • Belangrijk: Een tak21-verzekering is pas interessant wanneer je een spaarhorizon hebt van minstens 8 jaar
  • Wie zijn geld vroeger opvraagt, moet 30 procent roerende voorheffing betalen op de interesten
  • Daarenboven kunnen de verzekeraars extra kosten aanrekenen.

2. Fiscaal voordeel langetermijnsparen en pensioensparen anno 2020

Het is overigens mogelijk om een belastingvermindering te krijgen als je spaart via een tak21-verzekering. Om te beginnen kan je via een spaarverzekering een pensioenspaarpotje aanleggen. In dat geval wordt er een belastingvermindering toegekend van 30 of 25 procent. Hoe groot die belastingvermindering is, is afhankelijk van het bedrag dat jaarlijks gespaard wordt.

  • Wie tot maximaal 980 euro spaart, krijgt een belastingvermindering van 30 procent.
  • Die vermindering daalt tot 25 procent voor wie jaarlijks tussen meer dan 980 en maximaal 1270 euro spaart.
  • Wie via een pensioenspaarverzekering geld opzijzet voor later moet geen premietaks betalen.
  • Het geld moet meestal wel in de pensioenspaarverzekering blijven tot je 65ste verjaardag.

Langetermijsparen

Wie niet langer een hypotheeklening heeft lopen, kan overwegen om een contract langetermijnsparen te starten. De belastingvermindering bij het langetermijnsparen wordt berekend op basis van het inkomen van de verzekeringnemer. Er geldt sowieso een bovengrens van 2.310 euro. Die grens wordt bereikt van zodra je een belastbaar inkomen hebt van 35.620 euro. Doorgaans worden dezelfde producten aangeboden als bij het pensioensparen. Wie via een contract langetermijnsparen werkt, ontsnapt weliswaar niet aan de premietaks van 2 procent.

3. Wanneer beschermd tot 100.000 euro?

Net zoals de spaarboekjes worden de tak21-verzekering beschermd door het depositogarantiestelsel. Dat betekent dat de deposito’s beschermd zijn tot 100.000 euro bij het faillissement van de verzekeraar. Vergeet niet: de tak23-verzekeringen worden niet beschermd door het depositogarantiestelsel.

Gerelateerde artikelen