De regering wil op deze manier onze spaarcenten beter beschermen

De Belgen hebben een recordbedrag op hun spaarrekening staan. Volgens recente cijfers van de nationale bank hadden wij in juli welgeteld 264,16 miljard bijeen gespaard. Experts reageren niet verrast op de spaarwoede van de Belgen. De Belg is nu eenmaal niet onder de indruk van de lage spaarrentes en blijft lustig verder sparen. In theorie zijn onze spaarcenten door het depositogarantiestelsel tot 100.000 euro beschermd als een financiële instelling failliet gaat. Maar het omstreden faillissement van Optima Bank heeft een aantal pijnpunten van het huidige systeem blootgelegd.

De bank telde een aantal klanten die meer dan 100.000 euro op hun spaarboekjes hadden staan. Nadat de Optima Bank over de kop ging was het onzekerheid troef voor de gegoede spaarders. De topman Jeroen Piqueur beloofde kort na het faillissement dat hij de gedupeerder persoonlijk ging vergoeden. Een loze belofte, zo bleek later. Ondertussen heeft de regering een antwoord klaar voor de gedupeerden die riante bedragen op hun spaarboekje hadden staan.

Uitbreiding depositogarantiestelsel

Er ligt een plan op de regeringstafel die een aantal uitzonderingen toestaat waarbij de staat de garantie voor de spaardeposito’s kan uitbreiden. Concreet wil dat zeggen dat de spaarders in een aantal gevallen tot meer dan 100.000 euro beschermd zijn als een bank de boeken neerlegt. Al zijn die uitzonderingen niets nieuws onder de Europese zon. Een Europese richtlijn verplichtte de lidstaten vorig jaar depositogarantiestelsel verder uit te breiden tegen ten laatste 12 juli 205. België was er indertijd niet in geslaagd die deadline te halen en kreeg van Europa een aanmaning.

Op 12 mei ging die uitbreiding van kracht in ons land. Maar de regering moest toen nog een aantal bepalingen in een koninklijke besluit gieten. Daardoor waren de Optimaklanten slechts tot 100.000 euro beschermd. De federale regering heeft nu laten weten dat het plan volledig klaar zal zijn in het najaar en retroactief zal zijn tot 12 mei, waardoor de gedupeerden al hun spaargeld terugkrijgen.  

Volgens de nieuwe regels kunnen de spaarders in de volgende gevallen genieten van de uitbreiding op het depositogarantiestelsel: spaargeld dat het resultaat is van transacties van particuliere woningen, uitbetaling van verzekeringsuitkeringen of vergoedingen voor schade en bepaalde levensgebeurtenissen.

Gegarandeerde spaarrente

Ondertussen heeft de minister van Financiën, Johan Van Overtveldt ook stappen gezet om de spaarders een minimumrente van 0,11 procent te garanderen. Die kwam onder vuur te liggen nadat KBC een manier had gevonden om 0-grens op te zoeken. De minister liet aan de Vlaamse media weten dat hij een juridisch onderzoek heeft gestart.  “Ik heb begrip voor de financiële situatie van de banken, maar ik behartig ook de belangen van de Belgische spaarder”, liet hij deze week weten.

Vraag is of de minister zal slagen in zijn missie, nu de druk op de rentemarges van de financiële instellingen toeneemt. Onder meer de rentevergadering van de Europese Centrale Bank kan in september voor de nodige schokken zorgen op de financiële markten.

Op onze site kunt u alle spaarproducten vergelijken. Zo kunt u bij ons een blik werpen op de tak21-spaarverzekeringen, de spaarabonnementen en de traditionele spaarboekjes.