De private savings account van Record Bank

In detail

Sinds kort kan u bij Record bank intekenen op de private savings account. Het gaat hier om een niet-gereglementeerde spaarrekening voor particulieren en zefstandigen met een maximum inlage per klant van 250000 euro. Deze rekening krijgt een basisrente mee van 1,00% en een getrouwheidspremie van 1,25%. De interestvoet die de bank meedeelt, is een bruto-interestvoet. Bij de betaling van de interesten houdt de bank voor rekening van de fiscus roerende voorheffing (een voorschot op de belasting) in van 21 % en stort die door aan de fiscus. Jij krijgt dan de netto-interest, namelijk de bruto-interest verminderd met deze belasting. Deze belasting kan bevrijdend zijn, wat betekent dat de interesten definitief belast zijn en je ze niet meer moet vermelden op je belastingaangifte. Je bent met andere woorden “bevrijd” want je hebt de belasting al betaald. Deze belasting is echter slechts bevrijdend wanneer de totale verschuldigde belasting door de bank is ingehouden. Soms is dit misschien niet het geval: de bank houdt immers een voorheffing (voorschot op de belasting) in van 21 %, maar het is mogelijk dat je een bijkomende heffing van 4 % moet betalen. In dat geval moet je het nodige doen om het verschil te betalen. De betaling van de intresten gebeurt op de 1ste werkdag van de maand januari.