De nieuwe spaarregeling in klare taal

In detail
1.Voor opening van nieuwe rekeningen of bijkomende stortingen op bestaande rekeningen vanaf 1 april 2009

? Basisrentevoet

 • De maximale basisrentevoet wordt vastgelegd op een alternatief plafond, ofwel 3 percent ofwel de herfinancieringsrentevoet van de Europese Centrale Bank.
 • Van deze beide rentevoeten is het de hoogste rentevoet die fungeert als maximum. Dit maximum wordt toegepast per kalendersemester, met andere woorden van januari tot juni en van juli tot december. Voor de periode tussen 1 april en 30 juni 2009 zal de maximale basisrentevoet 3% bedragen.
 • De rentevoet van de ECB die in aanmerking genomen wordt is de rentevoet die op 10 december van kracht is voor het daaropvolgende semester en op 10 juni voor het semester van het lopende jaar.
 • Vanaf 1 april is er één enkele basisrentevoet voor het totale saldo van de rekening. Dit betekent dat voor alle, zowel bestaande als nieuwe bedragen, die op dezelfde spaarrekening staan op een bepaalde dag dezelfde intrestvoet geldt. Er zullen dus geen rentevoeten meer zijn per schijf. De bodemvoorwaarden daarentegen kunnen blijven bestaan.
 • Er werd geen minimumpercentage vastgelegd.

? Getrouwheidspremie

 • De premie van de getrouwheidspremie moet zich in een bepaalde orde van grootte situeren,  minimum 25% van de geboden basisrentevoet of maximum 50% van de wettelijke maximale basisrentevoet.
 • De getrouwheidspremie is de enige premie die blijft en wordt berekend ofwel voor de bedragen die gedurende twaalf opeenvolgende maanden op dezelfde rekening ingeschreven bleven, ofwel per kalenderjaar, voor de bedragen die gedurende ten minste 11 opeenvolgende maanden van datzelfde kalenderjaar op dezelfde rekening ingeschreven bleven.
 • De getrouwheidspremie van toepassing op een storting of hernieuwing wordt gegarandeerd voor de gehele duur en kan dus niet meer veranderen gedurende de looptijd. Als de basisrentevoet leidt tot een wijziging van de minimum rentevoet of van de maximale getrouwheidspremie dan geldt dit enkel voor alle nieuwe stortingen of openingen of hernieuwingen die plaatsvinden na de wijziging.Vanaf 1 april bedraagt de maximale getrouwheidspremie dus 1,50% (50% van 3%). Het minimum zal afhangen van de basisrentevoet.

? Aangroeipremie

 • De aangroeipremie zal dus niet meer bestaan voor nieuwe rekeningen en stortingen uitgevoerd vanaf 1 april 2009.

2.Voor bestaande rekeningen

 • De basisrentevoet die van kracht zal zijn bij uw bank op 1 april 2009 vervangt de huidige basisrentevoet. Een overgangsregime werd voorzien voor stortingen voor 1 april die op die datum aangroei-en getrouwheidspremie aan het verwerven zijn. Het gaat om een combinatie van het oude en het nieuwe systeem. De bestaande premies ( aangroei of getrouwheid) lopen tot hun vervaldatum, maar de rentevoet van de premie zal aangepast worden in functie van de getrouwheidspremie van kracht op 1 april 2009 en zal pro rate temporis moeten berekend worden voor de nog te lopen periode. In de praktijk wil dit dus zeggen dat we een rentevoet kunnen hebben voor de periode van voor 1 april en een andere voor  de periode na 1 april en voor de periode die nog moet lopen. De rentevoeten kunnen dus pro rate temporis worden toegepast/berekend.
 • De aangroeipremies die begonnen te lopen voor 1 april blijven bestaan en dit tot ten laatste september 2009.
 • De getrouwheidspremies die begonnen te lopen voor 1 april blijven bestaan  en dit tot ten laatste 31 maart 2010.
 • Voor het verrekenen van afhalingen van spaarrekeningen na 1 april zal de zogenaamde LIFO methode worden toegepast. Deze methode wordt vandaag al door sommige banken toegepast. Toch zal er vanaf 1 april een wijziging zijn in de manier waarop deze methode toepast moet worden. Afhalingen zullen vanaf dan verrekend worden met de bedragen op de rekening waarvan de premieperiode het minst ver gevorderd is. Zo is de spaarder/consument er altijd zeker van dat hij zo weinig mogelijk aan premie verliest wanneer hij een afhaling doet.

Meer info

Bankshopper.be volgt de overgang natuurlijk op en je kan dus bij ons terecht voor de meest recente informatie.

Het overzicht van de rentestanden van spaarrekeningen zal zoals altijd worden aangepast wanneer nodig.

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

Bron

Het nieuwe Koninklijke Besluit van 7 december 2008

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

Nieuwsberichten bookmarken.

Elk nieuwsbericht op deze website bevat nu een bookmark-knop om deze pagina aan je favorieten toe te voegen of te delen met anderen. Je kan dit door dit nieuwsbericht toe te voegen aan je favorieten in je browser;een link naar het artikel te versturen naar het emailadres van een kennis of door deze link toe te voegen op een social bookmarking website. Social bookmarking websites laten je toe om je favoriete links op te slaan op het internet en te delen met anderen.Ook kan je van op om het even welke computer je links oproepen. Al deze sites zijn gratis, maar je dient je meestal wel te registreren.Als je dus een interessant artikel leest op bankshopper.be kan je het op deze manier signaleren aan anderen.

 Bookmark and Share

©Bankshopper.be