De hoogste rente voor een termijnrekening op 5 jaar

in detail

U wilt dat uw spaargeld rendeert zonder dat u te veel risico’s neemt. Uw spaarrekening combineert alvast zekerheid, flexibiliteit en een mooi rendement. Maar ook een termijnrekening is een prima instrument voor spaarders. Die geeft u namelijk een gewaarborgde rente gedurende een vaste periode.

Een voordeel van een spaarrekening is dat uw geld op elk moment beschikbaar is. Handig dus als u plots een onverwachte kost hebt. Als u echter op voorhand weet dat u een bepaald bedrag gedurende een specifieke periode niet nodig zult hebben, dan kunt u kiezen voor een termijnrekening.

Met een termijnrekening zet u uw geld ‘vast’ gedurende een vooraf afgesproken periode. Die periode bepaalt u zelf: een week, een maand, drie maanden, een jaar,… De interest die u ontvangt, is afhankelijk van de gekozen looptijd. U hebt ook de keuze uit verschillende munten.

De rente is gegarandeerd tijdens de volledige looptijd. Wanneer de centrale banken intussen een renteverlaging doorvoeren, heeft dat geen impact op het rendement van uw termijnrekening. Dat is een belangrijk voordeel ten opzichte van de traditionele spaarrekening.

De hoogste rente voor een termijnrekening op 5 jaar (4,00% bruto – 3,16% netto) kan u vandaag vinden bij NIBC Direct , Goffin Bank en Credit Europe Bank. Bij NIBC Direct en Credit Europe Bank kan u al een termijnrekening openen vanaf 1 euro, bij Goffin Bank ligt het minimum op 250 euro en intekenen moet hier voor 31 maart 2012. Wilt u een overzicht van de rendementen van alle termijnrekening? Gebruik dan onze handige vergelijkingsmodule.

Een termijnrekening brengt onmiddellijk interesten op. Bovendien zijn die doorgaans hoger dan die van een traditionele spaarrekening. U betaalt wel roerende voorheffing op het volledige bedrag, en die bedraagt sinds begin dit jaar 21% in plaats van 15%. De interesten van een termijnrekening komen ook in aanmerking voor de bijkomende heffing van 4% indien uw interesten en dividenden hoger zijn dan 20.020 EUR.

Bij traditionele gereglementeerde spaarrekeningen daarentegen is de eerste schijf van 1.830 EUR vrijgesteld van belastingen. Deze vrijgestelde schijf wordt ook niet in rekening gebracht om te bepalen of u al dan niet onderworpen bent aan de bijkomende heffing van 4% indien uw interesten en dividenden hoger zijn dan 20.020 EUR. Op de schijf boven 1.830 EUR betaalt u slechts 15% roerende voorheffing. Deze hogere schijf wordt niet aan de bijzondere heffing van 4% onderworpen, maar telt wel mee om te bepalen of u al dan niet onderworpen bent aan de bijzondere heffing.