De fouten van de beginnende beursbelegger

In detail

Beginnende beleggers op de beurs maken vaak dezelfde fouten. Ze zijn doorgaans niet voldoende geïnformeerd en/of laten zich leiden door markttrends zonder goed te weten waarin ze precies investeren. Hun portefeuille is ook dikwijls onvoldoende gediversifieerd over verschillende types beleggingen, regio’s, sectoren en bedrijven.

Daarnaast hechten ze meestal te veel belang aan prestaties van aandelen uit het verleden. Die zijn een goede indicatie voor de kwaliteit van een belegging, maar ze geven geen enkele garantie voor de toekomst. En niet zelden hebben beleggers geen oog voor de kosten. Nochtans kunnen die hoog oplopen en het uiteindelijke rendement aantasten.

Emotionaliteit en illusies nemen het al eens over van het gezond verstand. Dat leidt tot overhaaste beslissingen, terwijl men net moet beleggen in aandelen met een langetermijnvisie in het achterhoofd. Vaak hebben beleggers trouwens geen geduld: ze denken en handelen op te korte termijn.

Bovendien zijn ze steeds op zoek naar het ideale moment om in of uit de beurs te stappen. Dat is echter onmogelijk, want de beurs is te onvoorspelbaar. Wie zich hier te veel op focust, mist kansen. Beleggers lopen door de kuddementaliteit ook vaak achter de feiten aan: ze kopen of verkopen ‘omdat iedereen dat doet’. Maar de belangrijkste fout is deze: beleggers vergeten dat ze op de beurs ook geld kunnen verliezen en dus bereid moeten zijn om risico’s te nemen. Beleg dus alleen met geld dat u écht kunt missen en beschouw beleggen op de beurs steeds als een onderdeel van een uitgebalanceerd spaar- en beleggingspakket op uw maat.