De comeback van de niet-gereglementeerde spaarrekening?

In detail

BNP Paribas Fortis lanceert een niet-gereglementeerde spaarrekening. Daarmee laat BNP Paribas Fortis zich opmerken, want het is de eerste bank die sinds de aankondiging van nieuwe regels op de spaarrekening, een spaarrekening lanceert die deze regels niet zal volgen. Maar echt rendabeler en transparanter dan gereglementeerde spaarrekening is deze nieuwe spaarrekeningen zeker niet.

De growth deposit account, dat is de naam van deze nieuwe spaarrekening, krijgt een basisrente mee van 0.30% en vervolgens een aangroeipremie van 0.60% en een getrouwheidspremie van 0.60%.

Deze rekening is dus een spaarrekening, maar één die de wettelijke regels niet volgt. Dat heeft tot belangrijkste gevolg voor de spaarder dat hij 25 procent roerende voorheffing moet betalen vanaf de eerste euro rente. Bruto is dus niet gelijk aan netto. Op het gereglementeerde spaarboekje is de eerste schijf van 1.880 euro rente vrijgesteld van roerende voorheffing.

Goed om weten is dat de niet-gereglementeerde spaarboekjes ook genieten van de bescherming die het depositogarantiestelsel biedt. Of een spaarrekening van een fiscaal gunstregime geniet of niet doet niet ter zake.

En de andere banken? Een nazicht van onze redactie leert ons dat op vandaag enkel Record Bank een soortgelijke spaarrekening in het aanbod heeft.