De brandverzekering dekt meer dan alleen brand

In detail

Assuralia, de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen en OIVO, het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties, brengen een brochure uit om iedereen wegwijs te maken in de brandverzekering. Ze is gratis te downloaden op www.assuralia.be en www.oivo.be. Deze brochure is de vijfde in een reeks van toegankelijke en informatieve brochures, waarmee Assuralia en OIVO de kennis over verzekeringen willen verhogen. Dat past binnen de doelstellingen van de OESO en toezichthouder FSMA om bij te dragen tot de financiële vorming van de burger. Want wie er voldoende over weet kan beter kiezen tussen de verschillende producten die de markt rijk is en is beter voorbereid als er iets gebeurt. Eerder verschenen publicaties over de autoverzekering, de rechtsbijstandverzekering, de reisverzekering en het pensioensparen.

Als een kind van vijf met vuur speelt en brand veroorzaakt, is dat dan gedekt door de brandverzekering? En mag een huisbaas zijn huurder verplichten om een brandverzekering te nemen? Hoewel 90 à 95% van de Belgische gezinnen een brandverzekering heeft, kunnen heel wat mensen geen juist antwoord geven op deze vragen. Het is hen niet altijd duidelijk wat ze precies van hun verzekeraar kunnen verwachten en waarop ze moeten letten wanneer ze een verzekering aangaan. Die keuze is nochtans erg belangrijk, nu de door de brandverzekeraars te vergoeden schade gemiddeld 2.200 euro per schadegeval bedraagt.

De woning en inboedel maken een belangrijk deel uit van het vermogen van een gezin. Ook de aansprakelijkheid voor een overslaande brand kan het gezinsvermogen ernstig aantasten. Een goede brandverzekering, die beantwoordt aan de behoeften van de verzekerde, is daarom van groot belang. De huurder en de (toekomstige) eigenaar, die het bos door de bomen niet goed meer zien, vinden in deze brochure alle nodige informatie om wegwijs te geraken in de brandverzekering. Ze bevat onder meer informatie over de dekkingen, de vergoedingen, wat de premie kan beïnvloeden en wat de verzekerde te doen staat als er schade is. Kortom: nuttige informatie om bij te houden.

Deze nieuwe brochure is gratis te downloaden op www.assuralia.be