De beste niet-online spaarrekeningen (week 25)

U krijgt over het algemeen een hoger rendement op uw spaargeld wanneer u voor een online rekening kiest. Maar indien u niet wenst om uw geld via het internet te beheren, dan hebt u toch interessante alternatieven. In ons klassement (zie tabel) gaan we er van uit dat u uw spaarcenten exact 12 maanden lang onaangeroerd kan laten zodat u de getrouwheidspremie verwerft. Opgelet: soms geldt er wel een minimaal rekeningsaldo van 10 000 tot 15 000 euro om van de goede voorwaarden te genieten.

Onze favorieten

1 CKV Spaarrekening
2 Beobank – Fidelity Plus spaarrekening
3 Europabank – Plus spaarboekje
4 BKCP – Loyalty spaarrekening

Goed om weten

Klanten die overschrijvingen doen van één spaarrekening naar een andere spaarrekening binnen dezelfde bank zullen vanaf 1 januari 2014 onder bepaalde voorwaarden de opgebouwde getrouwheidspremies kunnen behouden. De getrouwheidspremie zal worden berekend a rato van het aantal dagen dat het geld op elk van de rekeningen in kwestie is blijven staan. De voorwaarden om zijn getrouwheidspremie te behouden op het moment van de overschrijving zijn dat de klant titularis of co-titularis is van beide rekeningen in kwestie en dat het minimaal over te schrijven bedrag 500 EUR bedraagt. Enkel de 3 eerste transferts van het kalenderjaar komen in aanmerking. Voor elke bijkomende overschrijving verliest de klant de getrouwheidspremie voor dat overgeschreven bedrag.

Fiscaliteit

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1900 euro voor het inkomstenjaar 2014) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3800 euro voor het inkomstenjaar 2014). De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

Vergelijk alle spaarrekeningen

Test onze spaarsimulator