Daling gewaarborgde rente van Patronale spaarverzekeringen

Patronale Life verlaagt de gewaarborgde rentevoeten alle TAK 21 verzekeringen. Wie wil intekenen aan de huidge rentevoeten, kan dit nog doen tot eind september 2014.

Voor StarFix, Fructisafe en Safe 21 daalt de gewaarborgde rente van 2.00% naar 1,25%. De globale rente voor Secure21 wijzigt van 2.20% naar 1,60%. De globale gegarandeerde rente voor nieuwe contracten Secure21 zal dan samengesteld zijn uit een basistarief van 0,80% dat gegarandeerd is voor de volledige looptijd van het contract (momenteel 1,40%) en een variabel tarief van 0,80% dat gegarandeerd is gedurende het lopende kanlenderjaar.

Vergelijk hier alle TAK 21 spaarverzekeringen en stap in aan de laagste kosten.